Messing sätter ner foten om mastdelning

Regeringen vill tvinga operatörerna att dela på utrymmet i mobilmasterna. Därför föreslår infrastrukturminister Ulrica Messing en skärpning av lagen, som ska träda i kraft den 1 juli i år.
Förslaget är helt i linje med den utredning som blev klar i november 2005.

Att den pågående 3g-utbyggnaden har blivit så försenad skylls ofta på att operatörerna inte har kunnat komma överens om samlokalisering i mobilmasterna. Men nu ska det bli slut på det bråket, har regeringen bestämt sig för.

Ulrica Messing föreslår en lagändring som gör det möjligt att tvinga en teleoperatör att, mot marknadsmässig ersättning, ge en annan teleoperatör tillträde till och rätt att utnyttja master eller annan egendom. Förutsättningen är att samlokaliseringen är av betydelse för att skydda miljön, för att uppnå mål för fysisk planering, eller att den krävs för att skydda folkhälsa eller allmän säkerhet.

– Förslaget är motiverat mot bakgrund av de stora samhällsekonomiska kostnader som det innebär att bygga parallell infrastruktur. Samtidigt vet vi att utbyggnaden av den elektroniska infrastrukturen väcker debatt kring masternas inverkan på landskapsbilden och naturmiljön, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

Operatörerna ska inte ges något utrymme att neka tillträde i en mast. Därför ska den nya lagen också tvinga dem att bygga på och förstärka master om det behövs, mot kostnadsersättning.

Messing vill också underlätta för kommunerna och länsstyrelserna att handlägga dessa ärenden. Därför ska en ny handledning tas fram.

Ändringen i Lagen om elektronisk kommunikation föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.