Microsoft Teams får stöd för 3d-avatarer

samarbete Stor satsning på immersiva mötesupplevelser i det så kallade Metaverse.

Microsoft Teams får stöd för 3d-avatarer

Microsoft följer i Facebooks fotspår och presenterar en stor satsning på Metaverse, den virtuella verklighet som teknikjättarna tror och hoppas att vi kommer tillbringa mycket tid i framöver.

Nästa år kommer ”Mesh for Microsoft Teams” ge oss möjlighet att delta i Teams-möten som 3d-avatarer och samarbeta i virtuella miljöer. Det kommer att finnas stöd för hårdvara som vr-headset och Microsoft Hololens men tanken är att man inte ska behöva använda sig av särskild hårdvara för att kunna representeras av en 3d-avatar i Teams-möten.

Ai-funktioner tolkar röstläget

Mjukvaran kommer att förses med ai-funktioner som tolkar röstläget och animerar avataren utifrån detta. Om man trycker på knappen för att sträcka upp en hand kommer detta också att återspeglas av avataren.

Förutom att delta i Teams-möten ska man också kunna samarbeta i olika appar i virtuella rum i Teams. Funktioner för översättning mellan olika språk och transkribering ska underlätta samarbete mellan olika länder.

Bygger på befintliga funktioner

Mesh bygger vidare på funktioner som redan finns i Teams, som Together- och Presenter-lägena. De är framtagna för att vi ska få känslan av att alla mötesdeltagarna sitter i samma, virtuella mötesrum.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.