Microsoft: Telekom och it bör behandlas ihop

Digitala arbetsplatser "Det borde vara en sammanväxt organisationsdel som fokuserar på modern kommunikation och samarbete." Det är en av Henrik Byströms slutsatser när han spanar in i telekom-branschens framtid.

Microsoft: Telekom och it bör behandlas ihop

Henrik Byström berättade på Connect18, Telekom idags heldagskonferens om framtidens digitala arbetsplatser, om hur Microsoft ser på utbredningen av AI på kontoren. Nu har vi bett honom peka ut de viktigaste trenderna i år och framöver.

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Det händer väldigt mycket just nu. Telekom är mer i fokus än någonsin med tanke på all digitalisering där kommunikationen är central. Från vårt perspektiv ser vi hur fler tittar på lösningar att föra in ”vanlig” telefoni in i Teams, däribland operatörer som driver frågan och visar ett stort intresse, säger Henrik Byström som är affärsområdeschef för modern workplace på Microsoft.

Vilka händelser har varit viktigast för utvecklingen i år?

– Microsoft har lanserat flera spännande nyheter kring Teams, som på många sätt skapar nya möjligheter för telekom. Teams blir den centrala klienten för samarbete för användarna och med en ännu tightare telefoniupplevelse gör det till en av de mest spännande frågorna just nu. I allmänhet med Office 365:s utbredning, men i synnerhet Teams utveckling och breda användning. Att Microsoft vann pris på Enterprise Connect, för Microsoft Teams, som bästa produkt är ett kvitto att vi är på rätt väg.

Är det något som har överraskat dig?

– Jag är något förvånad över att telekom fortfarande i många fall hanteras separerat från övrig it i flera organisationer. Detta borde vara en sammanväxt organisationsdel som fokuserar på modern kommunikation och samarbete.

Vad kommer att hända 2019?

– Generellt ser vi att användandet och lösningar i form av AI och botar kommer att öka under närmaste året. Vi ser ett enormt intresse hos många organisationer som på olika sätt inför AI-lösningar i kommunikationssammanhang. Men framför allt operatörernas erbjudanden för telefoni i Microsoft Teams blir otroligt intressant.

Vad borde hända 2019?

– Återigen vill jag återkoppla till ökning av AI och botar. Det är något av de mest centrala delarna som skapar värde, såväl ur ett ekonomiskt som användarmässigt perspektiv. Men också för att det driver innovationen framåt.

Vilka trender följer du lite extra de kommande åren?

– Sammanväxningen av Telefoni och CRM-lösningar och med risk för att låta tjatig; ska bli väldigt intressant att se utvecklingen av AI och botar. Sen blir det otroligt intressant att se utvecklingen av Mixed Reality med tjänster för bland annat fältarbetare, i synnerhet med tanke på 5G.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.