Miljöaspekter och säkerhet driver på för colocation

Efterfrågan på operatörsneutrala datacentertjänster kommer att öka kraftigt de närmaste fem åren och priset kommer att följa utvecklingen. Det visar IDC:s europeiska undersökning bland IT-beslutsfattare från åtta länder.

Ökande strömförbrukning och högre krav på fysisk säkerhet och öppettider, innebär press på användare och leverantörer av datacenter. Kunderna vill hela tiden ha mer plats och ökad strömförsörjning, vilket för de flesta leverantörer innebär omfattande investeringar i nya och större infrastrukturer samt ökat behov av spetskompetens för ständig utveckling och löpande drift. Krav som IDC konkluderar leder till mycket kraftig växt inom colocationsbranschen.

– Kostnaderna för att investera in grön-it har gett it-chefer det slutgiltiga argumentet för att inte längre investera in-house, utan att det istället är bättre att köpa upp serverkapacitet via colocation, säger Peder Bank, general manager på Interxion som i samarbete med IDC genomfört en omfattande europeisk undersökning av trender inom datacenter och colocation.

Samma argument

31 procent av de svarande hade planer på att etablera ett nytt datacenter, samtidigt som 29 procent planerade att outsourca från sitt nuvarande inhouse-datacenter. Bakgrunden till de nya investeringarna i datacenter och colocation var, enligt IT-cheferna, företagens allmänna tillväxt och de ökande kraven på mer infrastruktur.

Undersökningen visade på delade meningar om outsourcing. Några svarade att de bara måste äga – oavsett priset. Förklaringen var rädsla för att förlora kontrollen och att det inte stämde med företagets policy. De företag som redan har outsourcat till ett operatörsneutralt datacenter, var däremot nöjda med lösningen.

– Det är intressant att det är samma argument som används för och emot att lägga ut sin serververksamhet på tredje part, nämligen säkerheten, säger Peder Bank.

Efterfrågan större än tillgången

Med tanke på utbud och efterfrågan så förutspår IDC att efterfrågan och priser på colocation i Europa kommer att stiga i genomsnitt med 22 procent om året fram till 2011. Generellt kommer den ökande efterfrågan att ställa stora krav på datacenter, oavsett om de är internt drivna inom företaget eller som stora colocationscenter. Som exempel kan nämnas att energitätheten i serverrum – det vill säga den mängd energi som används och som ska kylas på ett specifikt område – ökat dramatiskt de senaste åren.

– Rapporten visar samma trender som vi ser i vår verksamhet. Idag är de datorhallar som byggdes i början på 2000-talet antingen nedlagda eller fyllda till kapacitet. Under de närmaste åren kommer vi inte hinna bygga ut i takt med den ökande efterfrågan, redan idag är kapacitetstaket nått i London. Även i Frankfurt och Paris är läget liknande, säger Peder Bank.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.