Miljoner till säkerhetsforskning

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) kommer att under 2008 satsa 7,4 miljoner kronor på totalt sex olika forskningsprojekt inom området informationssäkerhet. Det är med anledning av att informationshanteringen med stöd av internet och it i dag är så pass utbredd som denna satsning görs.

– Ofta uppstår säkerhetsproblem i gränssnittet mellan människan och tekniken, säger Per Oscarson, utredare inom informationssäkerhet på KBM.

Syftet med satsningen är att skapa tillit till trygghet till informationssamhället med internet som en dominierande infrastruktur, enligt pressmeddelandet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.