Miljoner till teleforskning

Regeringen har fattat beslut om ett paket av åtgärder för att vidareutveckla svensk it- och telekomindustris internationella konkurrenskraft. Regeringen ger Vinnova i uppdrag att skapa ett kraftfullt strategiskt it- och telekomforskningsprogram för att stärka konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i den svenska it- och telekombranschen. Regeringen avsätter 99 miljoner kronor för genomförandet av forskningsprogrammet och företagen i branschen skjuter till ytterligare 99 miljoner kronor. Totalt omfattar forskningsprogrammet 198 miljoner kronor.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.