Miljonökning för 4g-abonnemang

Telefoni Vid slutet av 2014 fanns 14,4 miljoner mobilabonnemang i Sverige. Andelen som inkluderade 4g-tjänster ökade med över 2 miljoner, enligt en rapport från PTS.

Det är i PTS rapport Svensk telemarknad 2014 som de nya siffrorna presenteras. 4 miljoner av de 14,4 miljoner svenska mobilabonnemang som fanns vid slutet av 2014 hade inkluderat 4g-användning. Det innebär en ökning på 2,5 miljoner abonnemang.

Rapporten visar också att antalet abonnemang med bredband via fiber nådde 1,4 miljoner, vilket betyder en ökning på 17 procent-

– En stark efterfrågan är nyckeln till fortsatt utbyggnad och därför är det glädjande att allt fler vill ha snabbare bredband i hemmet och för mobil användning, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

De totala intäkterna från mobila röst- och datatjänster ökade med 4 procent mellan 2013 och 2014, vilket beror på ökade intäkter från mobildata. 2014 överfördes 365 400 Tbyte data i mobilnäten, vilket är en ökning med 35 procent sedan 2013. Även intäkter från fasta bredbandsabonnemang ökade med 6 procent, men intäkter från fast telefoni minskade med 10 procent.

Fastabonnemangen minskade totalt sett med 4 procent under 2014. Av de utgjordes 46 procent av ip-baserad fasttelefoni.

Rapporten visar dessutom att andelen m2m-abonnemang ökade med 18 procent under 2014, och vid slutet av året var siffran 6,1 miljoner abonnemang. Enligt PTS siffror domineras den marknaden i Sverige starkt av Telenor Connexion, som enligt rapporten hade nära 78 procent av abonnemangen.

Totala intäkter på den svenska telemarknaden 2014 var 52,7 miljarder kronor.

Rapporten finns att läsa här (länk till PTS sajt).

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!