Millicoms vd: ”Vi har kommit ut starkare på andra sidan pandemin”

operatörer Millicom är verksamt som operatör på marknaden i Latinamerika men har svenska rötter. Telekom idag träffade företagets vd när han besökte i Stockholm.

Millicoms vd: ”Vi har kommit ut starkare på andra sidan pandemin”

– Vi är inte bara födda i Sverige utan har förblivit svenska genom åren. Många starka band till Sverige finns fortfarande kvar, säger Millicoms vd Mauricio Ramos när Telekom idag träffar honom i Stockholm.

Det som i dag är Millicom skapades när Kinnevik-bolaget Comviq International slogs samman med amerikanska Millicom.

Mauricio Ramos har varit vd på Millicom sedan 2015 och har bland annat varit drivande i processen att helt styra om operatören till ett hundraprocentigt fokus på marknaden i Latinamerika.

Varför kommer du till Sverige just nu?

– Jag besökte Madrid för att presentera ett samarbete med Fundacíon Real Madrid tidigare i veckan och jag ville ta tillfället i akt att besöka Sverige och möta några av våra investerare och nordiska styrelsemedlemmar. Jag ville träffa Lars-Johan för första gången, han klev ombord under coronapandemin och är en fenomenal person att få med i styrelsen, förklarar Mauricio Ramos.

Lars-Johan Jarnheimer har ett förflutet i Stenbeckssfären och Millicom har ett gediget svenskt arv. Faktum är att det var legendariske Jan Stenbecks första mobiloperatör, som han förvärvade redan 1977. Ett par år senare kammade man hem USA:s tredje mobillicens.

Majoriteten av ägarna finns i Sverige

I dag finns 60 procent av aktieägarna i Sverige och flera skandinaver, förutom ovan nämnde Lars-Johan Jarnheimer, sitter med i styrelsen.

Under varumärket Tigo är Millicom i dag en av de stora operatörerna på marknaden i Latinamerika och har huvudkontoret i Florida. Bolaget var tidigare även verksamt i Afrika, men man har nyligen lämnat den marknaden helt när man sålde verksamheten i Tanzania, ett självklart val enligt vd:n Mauricio Ramos:

– Vi hade varken tillräckligt stor tillgång till frekvenser eller finansiell styrka för att kunna fokusera på Afrika. Vi behövde styra om resurserna för att kunna investera på marknaden i Latinamerika och särskilt i tillväxtländer som Panama och Nicaragua. Min filosofi är att man ska fokusera på en marknad, konstaterar Mauricio Ramos.

Vilka är de största utmaningarna på den Latinamerikanska marknaden?

– Den viktigaste frågan under covid var att upprätthålla en pålitlig tjänst för både våra bredbandskunder med fast uppkoppling och våra mobilkunder. Det handlade om att hålla nätverken igång dygnet runt och dessutom utöka kapaciteten så att vi täckte de ökande behoven under pandemin, säger Mauricio Ramos.

– Vi lyckades komma starkare ut ur pandemin. Vårt varumärke är starkare och vi har fler kunder än innan, fortsätter han.

Medan 5g-utbyggnaden är i full gång i Sverige så kommer det enligt Mauricio Ramos att dröja ett bra tag innan Latinamerika hinner ikapp Sverige och andra liknande länder.

– En avgörande fråga i Latinamerika är att hålla igång investeringarna i ny teknik och fortsätta bygga ut 4g-nätverken. 4g-penetrationen är endast 50-60 procent medan den närmar sig 100 procent i Sverige och andra mer utvecklade länder.

Fortsätter investera i nätverken

Endast 40 procent av hemmen i Latinamerika har fast bredbandsanslutning och Mauricio Ramos ser stora tillväxtmöjligheter om man fortsätter att investera i nätverken i framförallt större städer.

– Vi gör större nytta för samhället och digitaliseringen genom att fortsätta fokusera på 4g ytterligare ett tag. Vi kommer inte att börja investera i 5g riktigt ännu, säger Mauricio Ramos.

Han berättar att kunderna i Latinamerika inte heller har viljan och möjligheten att investera i lika dyra mobila enheter som i Sverige. Det genomsnittliga priset för en mobiltelefon är i dag omkring 40 dollar.

Vad kan svenska operatörer lära av er verksamhet i Latinamerika?

– Vi använder oss av samma teknik och får vår affärsmodell att fungera trots att kunderna betalar väsentligt lägre priser än i Sverige. Vi har byggt en mycket effektiv organisation och har lyckats upprätthålla en mycket hög vinstmarginal på 20-25 procent, säger Mauricio Ramos.

Mauricio Ramos talar gärna om sin ledarskapsfilosofi, som bygger på tydlighet och stark sammanhållning. Man talar om begreppet “sangre tigo”, ”Tigos blod” för att beskriva företagskulturen och hur passionerat man ser på sina kunder.

– Jag tror att ledningsgruppens och vd:ns viktigaste uppgift är att skapa ett företag som bygger på starka värderingar och det är något alla våra 24 000 anställda känner i sina hjärtan. Vi bygger digitala motorvägar, den infrastruktur som länderna i Latinamerika behöver för att fortsätta växa, säger Mauricio Ramos.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.