Mindre vinst för Tele2

Trots ökad omsättning minskar Tele2 sin vinst för första kvartalet, jämfört med samma period 2004. Men en del av vinstfallet beror på engångskostnader efter att nästan 300 000 kunder i Sverige valt Tele2s fasta abonnemang.

Tele2s nettoomsättning ökade med 12 procent till 11 579 miljoner kronor. Resultatet efter skatt minskade dock till 483 miljoner kronor, jämfört med 678 miljoner kronor första kvartalet 2004.

En förklaring till Tele2s vinstfall är enligt koncernen att omkring 300 000 kunder i Sverige valt att byta till Tele2s fasta abonnemang, vilket medfört en engångskostnad på knappt 100 miljoner kronor. Även mobilverksamheten har belastats med betalningar till Svenska Umts-nät för köp av kapacitet.

Fler kunder

Nettokundintaget uppgick till 901 000, inklusive 76 000 nya kunder genom Tiscaliförvärvet i Danmark, jämfört med 1 568 000 motsvarande period föregående år. Totalt antal kunder uppgår därmed till 28,7 miljoner. Intaget av adsl-kunder uppgick till 66 000, varav 27 000 genom Tiscaliförvärvet. Det totala antalet adsl-kunder uppgår därmed till över 600 000, varav över 400 000 i marknadsområde Sydeuropa. Marknadsområdena Baltikum & Ryssland samt Centraleuropa står för merparten av nettokundintaget i kvartalet.

Mobiltelefoniverksamheten i Sverige hade 3,5 miljoner kunder den 31 mars 2005, en ökning med fyra procent från mars 2004. Den genomsnittliga månatliga intäkten per kund (arpu) inom mobiltelefoni, inklusive kontantkortskunder minskade dock till 146 kronor det första kvartalet 2005 jämfört med 156 kronor samma tid 2004. Kontantkortskunderna svarade för 74 procent av den totala kundbasen inom mobiltelefoni.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.