Ministrar diskuterar EU:s telekompaket

Mobilt Nätneutralitet och roamingavgifter står på agendan när EU:s telekomministrar träffas i Bryssel idag den 27 november.

Under rådsmötet i Bryssel är det tänkt att ministrarna, Sverige representeras av Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, ska bestämma hur man ska gå vidare i arbetet med att skapa en gemensam inre marknad för elektronisk kommunikation.

– Roamingavgifterna inom EU är alldeles för höga idag. Det grundläggande problemet är grossistpriserna som svenska operatörer måste betala till exempelvis spanska operatörer, när svenska kunder åker till Spanien och använder sina mobiltelefoner där. Sverige verkar därför för kraftigt sänkta roamingpriser både på slutkunds- och grossistnivå, för samtal, sms och datatrafik, säger Mehmet Kaplan.

Det var i våras som EU:s stora Telekompaket, framplockat av kommissionären Neelie Kroes, klubbades i parlamentet och nu är det alltså dags att se om det även får godkänt av ministerrådet.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!