Minskad omsättning för Anoto

Anotos omsättning minskade med 34 procent till 29 miljoner kronor för årets första kvartal, jämfört med 44 miljoner kronor samma tidpunkt i fjol. Affärsområdet Anotos omsättning minskade med 23 procent till 23 miljoner kronor. Minskningen förklaras av att Anoto under första kvartalet 2004 uppbar stora licensintäkter hänförliga till LeapFrog-projektet på sju miljoner kronor.

Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 19 miljoner kronor och minskade med fem procent. Även minskningen i bruttomarginal förklaras av de stora licensintäkterna som påverkade marginalen positivt under första kvartalet 2004.

Anoto uppnådde för första gången ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten med en miljon kronor, jämfört med -17 miljoner kronor första kvartalet i fjol. Det totala kassaflödet för perioden utgjorde -1 miljon. Koncernen anser att de är på god väg att uppnå sitt mål om positivt kassaflöde för helåret 2005. Resultat efter skatt uppgick till -15 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med 2004.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.