Minskade förluster för Tele2

Stenbecksägda Tele2 har minskat sina förluster, det står klart efter företagets senaste kvartalsrapport. Men man når inte upp till de mål som analytikerna tidigare satt.

Den sammanlagda nettoförlusten för fjärde kvartalet 2007 var 29 miljoner kronor, vilket är bättre än motsvarande period förra året då förlusten var 60 miljoner kronor.

Omsättningen låg under sista kvartalet 2007 på totalt 10 447 miljoner kronor netto, vilket ska vara en förbättring med sju procent. Dock har man avyttrat en del verksamheter i syd- och mellaneuropa till andra operatörer, något som lett till dessa resultat.

– 2007 var ett spännande år som dominerades av den framgångsrika omstruktureringen av Tele2 tillsammans med den starka operativa utvecklingen inom den mobila kärnverksamheten, säger Tele2s vd Lars-Johan Jarnheimer och betonar en fortsatt tilltro till mobila tjänster och mobilt bredband som en stark tillväxtmarknad.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.