Mittmedia outsourcar hela kundtjänsten

Kontaktcenter Ageris kommer ta över mediaföretagets Mittmedias kundcenter. Därmed etablerar Ageris sig i Falun, där man på sikt gärna vill expandera.

Mediahuset Mittmedia med 19 dagstidningar och tre radiokanaler i sitt stall kommer outsourca hela sin kundservice till Ageris.

– Våra kunder blir allt mer digitala och det ställer nya krav, Ageris är en välrenommerad aktör med fokus och kärnkompetens kring modern kundservice. Med Ageris som part kommer Mittmedias kundfokus att utvecklas ytterligare och i den takt som krävs, säger Mittmedias privatmarknadschef Petra Bjernulf.

Fler jobb i Falun

Affären innebär att ett 30-tal medarbetare kommer att byta arbetsgivare och att Ageris etablerar sig i Falun. Det är där som Mittmedias nuvarande kundcenter ligger. Ageris finns idag i Solna och Strömsund men vill bli större i Falun, på några års sikt planerar man att vara 100 medarbetare på orten.

– Med anledning av den tillväxt vi sett på Ageris de senaste åren har vi sökt efter en möjlighet att etablera ett center i en medelstor stad i Mellansverige. Avtalet med MittMedia ger oss en flygande start i Falun med en kompetent personalstyrka, lokaler anpassade för kundtjänstverksamhet och ett spännande uppdrag med utvecklingspotential, säger Johan Johansson, vd på Ageris Kontaktcenter AB.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.