Mobil anknytning snart störst

Enligt deltagarna på Aastra Telecoms telekomkonferens Applikationsdagarna kommer den mobila anknytningen att dominera helt om bara två års tid.

Mobil anknytning snart störst

Över 200 personer deltog i Applikationsdagarna i september, som arrangerades av Aastra Telecom. En undersökning på plats försökte stämma av läget bland de deltagande it-, telefoni- och kundtjänstcheferna.

Enligt sammanställningen tror hela 65 procent att den mobila anknytningen är den dominerande anknytningsformen om två års tid. Därefter följer fast anknytning på 20 procent, medan 15 procent röstar på mjuka klienter.

Ungefär en tredjedel av deltagarna hävdar att telefoni som molntjänst inte passar organisationen och hänvisar till säkerhets- och kontrollaspekter. Bara sju procent använder telefoni via molnet i dag. Videokonferenser väntas däremot vara på stark uppgång i de flesta organisationer.

Sett till kundkontakt använder sig fyra av tio i dag av sociala medier, medan 45 procent utreder möjligheterna. 15 procent anser att det inte passar in i företagets strategi.

Det kan även tilläggas att Telekom Idags chefredaktör Stefan Eriksson under konferensen ledde en paneldebatt som tog avstamp i resultatet från den då precis genomförda undersökningen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.