Mobila samtrafikavgifter måste sänkas

Samtrafikavgifterna mellan mobiloperatörerna är för höga. Det anser Post- och telestyrelsen som tvingar Teliasonera, Tele2, Vodafone och Telenor att sänka avgifterna. Dessutom har PTS löst en tvist mellan Teliasonera och TDC Song.

PTS har i dag meddelat beslut i tre tvistlösningsärenden mellan Teliasonera och Vodafone, Teliasonera och Tele2 samt mellan Teliasonera och Telenor. Ärendena gäller bolagens rätt till ersättning för röstsamtal som avslutas i respektive bolags mobila nät, oavsett i vilket nät samtalet börjar.

PTS beslutade den 6 juli 2004 att Vodafone, Tele2 och Teliasonera från och med detta datum är skyldiga att tillämpa kostnadsorienterad ersättning. För Telenor gäller att bolaget från och med samma datum är skyldigt att tillämpa rättvis och skälig prissättning. Detta innebär att Telenors ersättning maximalt får vara i nivå med ovan nämnda operatörers kostnadsorienterade ersättning.

Teliasonera, Tele2, Vodafone och Telenor tillämpar för höga priser på samtrafik i bolagens mobila nät. PTS har därför beslutat att Vodafone, Tele2 och Telenor från och med den första juli 2005 ska sänka bolagets samtrafikavgifter mot Teliasonera. Den före detta monopolisten ska i sin tur sänka samtrafikpriset mot Tele2 från och med samma datum. I samtliga fall ska priserna sänkas med 0,7254 kr per terminerad minut.

Samtrafikavgifter är det pris operatörerna betalar för att skicka samtal till varandras mobila nät. Kostnadsorienterad ersättning innebär att ersättningen ska motsvara kostnaderna för att producera tjänsterna plus en rimlig avkastning.

Tvist med Song

Dessutom har, PTS, löst en tvist mellan TDC Song och Teliasonera. PTS anser att Teliasonera har för höga priser på samtrafik i det fasta telenätet. Därför har myndigheten beslutat att Teliasonera måste sänka sina samtrafikavgifter gentemot TDC Song med cirka fem procent för 2004 och cirka tio procent för 2005.

Redan den 28 april fick Teliasonera besked om att PTS ansåg att samtrafikavgifterna var för höga och måste sänkas. Men i och med att operatören inte sänkt avgifterna har PTS nu beslutat vilka specifika priser som ska gälla mellan Teliasonera och Song. Samtrafikavgifter är, i det här fallet, det pris Song betalar för att skicka samtal till Teliasoneras fasta nät.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.