Mobila tjänster skapar frustration

Mobila tjänster är bara krångligt och dyrt. En global undersökning visar att mobilanvändarna begränsar sin användning av mobiltjänster på grund av konfigurationsproblem, otydlig prissättning och svåra tjänster.

Smart Trust Mobile har gjort en internationell undersökning bland 6 800 mobilanvändare i 15 länder. Undersökningen visar att konsumenter världen över saknar motivation att utnyttja mobiltjänster. Det beror på att det krävs stor ansträngning av konsumenterna för att hålla sig uppdaterade om den snabba spridningen av nya mobil- och datatjänster, medan prisstrukturen uppfattas som komplex och icke användarvänlig.

E-post istället för mms

Undersökningen ger en bild av växande svårigheter vid konfigurering av mobiler, och enligt företaget SmartTrust som specialiserat sig på lösningar för mobile device management åt mobiloperatörer, har problemen lett till att färre användare än väntat utnyttjar värdehöjande tjänster, såsom mms och nedladdning av innehåll till mobiler. Undersökningen visar att 20 procent av de konsumenter som har en kameramobil med mms-funktion tycker att det är bekvämare att ladda ner bilder på datorn och e-posta dem vidare till vänner och familj, snarare än att använda och betala för mms. I ett internationellt perspektiv har Sverige en något lägre andel som använder e-post för att skicka vidare bilderna, ca 10 procent. 

– Femton procent av användarna hade haft problem när de försökte använda mms, förklarar Tim De Luca-Smith, kommunikationschef på SmartTrust . I många fall fungerar det inte på grund av dålig konfigurering och dåliga nätverksinställningar. Det finns ett behov av att göra mms och andra liknande tjänster enklare att använda och att därigenom öka pålitligheten. Dagens mobilanvändare förväntar sig att tjänsterna ska fungera första gången, varje gång. De vill inte sväva i ovisshet över om deras meddelande verkligen levererades eller ej.

Måste bli enklare

Tjänster såsom mms och wap har blivit allt viktigare för operatörerna, som söker höja den genomsnittliga avkastningen per kund (så kallat ARPU – Average Revenue per User). Undersökningen, som täcker 15 länder, visar dock att endast 43 procent av världens mobiler med mms-funktion någonsin har använts för att skicka ett mms. I Sverige har ca 50 procent av alla användare provat att skicka mms.

– I många länder är kameramobiler i hög grad subventionerade av mobiloperatörerna. De förväntar sig att konsumenterna ska använda mms, vilket skulle ge en avkastning på operatörernas investering. När kunderna använder sig av e-post för att dela med sig av sina bilder, vilket undersökningen visar, försvinner den ursprungliga idén med mms, det vill säga att vara en omedelbar teknik för att dela med sig av sina bilder. Det enda sättet att övervinna det här konsumentbeteendet är att göra tjänsten enklare att använda, annars kommer vi inte se någon framgång med mobiltjänster i fortsättningen, tillägger De Luca-Smith.

Undersökningen omfattar 6 800 kunder i 15 länder (Storbritannien, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrike, Ryssland, USA, Brasilien, Indien, Kina, Hong Kong, Japan, Korea, Australien och Nya Zeeland) och resultaten har samlats i en guide, Mobile Trends Guide. Den ska baseras på data från en marknadsundersökning utförd av det oberoende företaget TNS.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.