Mobilen kanal för krisvarning

Sms är ett snabbt sätt att nå ut med information till många vid exemeplvis olyckor och kriser. Regeringen har därför gett Räddningsverket i uppgift att titta närmare på hur myndigheter kan använda mobiltelefonen som kanal för information och varning.

– Mobiltelefonen är en bra informationskanal för att snabbt kunna varna allmänheten vid allvarliga olyckor och för korrekt information vid krislägen, säger försvarsminister Leni Björklund. Både under flodvågskatastrofen och under Sharm el Sheik-bombningarna kunde Regeringskansliet nå svenska mobiltelefoninnehavare med sms-meddelanden, men den här informationskanalen måste få mer reguljär struktur och det sker också en snabb teknikutveckling på mobilområdet.

Räddningsverkets redovisning ska innehålla förslag på system och metoder, tidplan för genomförande samt kostnader. Uppdraget ska ske i samråd med Post- och telestyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten och redovisas till Försvarsdepartementet senast den 1 december 2005.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.