Mobilen snart smartare än du

Mobilt Smarta telefoner kommer inom bara några år kunna förutsäga mycket av det du tar dig för. Gartner går så långt som att säga att de redan 2017 kommer att vara smartare än användaren.

Mobilen snart smartare än du

Idag den 14 november avslutar Gartner sitt stora evenemang Gartner Symposium vid ITxpo i Barcelona. En av områdena som avhandlats där är kognitiv databehandling, det vill säga smarta telefoners och andra typer av datorers förmåga att genom inhämtande och analys av stora mängder personlig information faktiskt lära sig och förstå hur användaren tänker och agerar. Därigenom kommer de i allt större utsträckning kunna hjälpa oss med vardagliga sysslor innan vi ens bett om det eller själva förstått att vi skulle behöva hjälp.

Mobilen sopar vägen

Den första typen av tjänster som telefonerna automatiskt kommer att kunna gör åt oss är återkommande saker som att boka tvättid, skicka en hälsning på fars dag eller sätta ihop en veckoagenda. Men tack vare den enorma mängd information vi genererar och lagrar i molnet kombinerat med postionsdata och exempelvis surfhistorik blir det möjligt att förutse stora delar av vårt handlande.

– 2017 kommer din mobil vara smartare än du, säger Garters mobilitetsexpert Carolina Milanesi och konstaterar att den kommer att väcka dig en halvtimma tidigare än bestämt för att du ska hinna till ditt avtalade möte. Detta eftersom den fått information om väntande trafikkaos under morgonen.

Se mig, känn mig, var mig

Enligt Gartner kan man dela upp utvecklingen i fyra steg: synka mig, se mig, känn mig, var mig. De två första stegen som handlar om att synkronisera data mellan olika plattformar och att förstå vart vi befinner oss i både den fysiska och virtuella världen har den kognitiva databehandlingen redan klarat av men de följande som går ut på att först förstå våra önskningar och sedan också agera för att hjälpa oss uppfylla dem återstår att ta.

– Under de närmsta fem åren kommer datan om vad vi gillar och inte gillar, vår omgivning och våra relationer att användas av våra bärbara prylar för att öka på nyttan med dem och i förlängningen göra våra liv bättre, menar Carolina Milanesi.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.