Mobilförsäljningen slog rekord

Förra året såldes det fler mobiltelefoner än någonsin tidigare i Sverige. Mobiltelebranschen bedömer att också 2005 kommer att sluta som ett rekordår.

Under 2004 såldes det 3,3 miljoner mobiltelefoner på den svenska marknaden, vilket innebär en ökning med 27 procent mot det tidigare rekordåret 2003. MTB – Mobiltelebranschen gör bedömningen att årsvolymen för 2005 kommer att uppgå till 3,4 miljoner mobiltelefoner.

Enligt MTB präglas marknaden för mobiltelefoner av en hård priskonkurrens men den goda försäljningsutvecklingen medförde att genomsnittspriserna steg under 2004 och de spår en fortsatt värdetillväxt under 2005.

Det beror på den tydliga trenden mot ökad försäljning av de mer avancerade mobiltelefonerna, branschen gör bedömningen att, av de mobiltelefoner som säljs under 2005, kommer mer än 2/3 ha kamerafunktion och att 3g-mobiler kommer att utgöra mer än 25 procent av årsvolymen 2005.

Snabb utveckling

Andra drivkrafter bakom den mycket positiva försäljningsutvecklingen, enligt MTB, är bland annat den snabba sortimentsutvecklingen och de omfattande marknadsaktiviteterna. Mobiltelefonerna utvecklas allt mer mot multifunktionsterminaler som utöver telefonsamtal även hanterar text och bildmeddelanden samt innehåller telefon- och adressbok, spelterminal, kalender, fickminne, klocka, webbläsare, kamera, fotoalbum och FM-radio. Successivt tillkommer funktioner som videosamtal, musikspelare (mp3), e-postläsare, positionering, med mera. Därför ser MTB även en mycket god försäljningsutveckling på längre sikt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.