PTS: Så ska 2g- och 3g-näten avvecklas säkert

Nätverk Teknikskiftet från 2g- och 3g-nät till 4g och 5g behöver ske kontrollerat. Det slår Post- och telestyrelsen och Konsumentverket fast i en ny gemensam skrivelse.

PTS: Så ska 2g- och 3g-näten avvecklas säkert

Flera leverantörer tänker stänga ner de gamla näten till 2025, men nyligen beslutade Telia sig för att skjuta upp nedsläckningen av 2g till 2027.

Teknikskiftet innebär att till exempel äldre mobiltelefoner och surfplattor som förlitar sig enbart på 2g- och 3g-teknik kommer att sluta fungera.

Men det är inte bara telefoner som påverkas, även andra typer av uppkopplad utrustning som sensorer och trygghetslarm påverkas. PTS och Konsumentverket uppmanar användare av sådan uppkopplad utrustning att kontrollera att utrustningen har stöd för de nyare näten.

Myndigheterna uppmanar också operatörerna att informera användarna om nedläggningen. Andra aktörer som exempelvis återförsäljare av hemelektronik och larmtjänstleverantörer, behöver också de vara tydliga i sin information om vilka nät som stöds och vad nedläggningen innebär för användarna.

I en gemensam skrivelse redogör PTS och Konsumentverket nu för sin samlade bild av den pågående nätavvecklingen

Myndigheterna har tillsammans identifierat ett antal åtgärder för att säkerställa att teknikskiftet sker på ett ansvarsfullt sätt: 

• Mobiloperatörerna behöver se till att användarna har tillgång till tydlig och tillräcklig information om avvecklingen. Det är särskilt viktigt att informationen kommer ut i god tid före avvecklingen.

• Avvecklingen behöver ske kontrollerat och operatörerna behöver säkerställa att teknikskiftet inte innebär försämrad täckning.

• Operatörerna bör följa den nuvarande avvecklingen för att kunna dela erfarenheter och analysera konsekvenser inför kommande teknikskiften.

• Leverantörer av uppkopplad utrustning och tjänsteleverantörer behöver vara mycket tydliga i sin information om vilka nät som stöds och vad konsekvenserna av nedläggningen blir för användarna.

• Organisationer kan stötta teknikskiftet genom att sprida information till sina medlemmar.

”Teknikskiftet är viktigt för samhället som helhet. Vi förväntar oss därför att teknikskiftet sker kontrollerat, med tydliga tidplaner och på ett ansvarsfullt sätt med lyhördhet för de användargrupper som berörs”,  skriver generaldirektörerna Dan Sjöblom (PTS) och Cecilia Tisell (Konsumentverket).

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.