Mobilnäten kan dubbla sin kapacitet

Forskare har demonstrerat teknik som lovar full duplex i mobilnäten, utan att några nya basstationer behöver sättas upp.

Mobilnäten kan dubbla sin kapacitet

2010 hävdade forskare vid Rice University att det var fullt möjligt att nå full duplex i mobilnäten utan att befintliga basstationer behöver bytas ut. I praktiken innebär det att en utgående och inkommande signal kan dela på en och samma frekvens.

Forskarna har nu byggt en första fungerande enhet för detta och resultatet är en signal tio gånger bättre än vad någon annan tidigare uppnått.

– Vår lösning kräver ett minimum av ny hårdvara, både på enhetssidan och i själva nätverken. Det är också varför vi väckt så stort intresse från så gott som alla mobilföretag världen över, berättar professor Ashutosh Sabharwal som leder forskarlaget.

Tekniken bygger på beprövad mimo-antennteknik (multiple input multiple output), som i praktiken skickar två signaler varav en släcks ut med fasskifte.

Dock kommer full duplex inte att börja användas förrän nya standarder utarbetats. Forskarna tror därför att tekniken blir aktuell först i och med nästa lte-standard, lte advanced. Men redan nu arbetar forskarna med nästa steg vilket är asynkron full duplex, något som låter en nod börja ta emot en ny signal samtidigt som den är i färd med att sända en annan signal.

En kort förklarande video går att se på Youtube via länken nedanför.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.