Mobiloperatörer kritiska mot regleringsförslag

EU-kommissionens senaste förslag till ett reglerande ramverk för elektronisk kommunikation gillas inte av mobiloperatörerna. Förslaget riskerar att motverka sitt syfte om regleringen ökar. Det menar mobiloperatörernas europeiska intresseförening GSM Europe.

Föreningen anser att ramverket är alldeles för detaljerat och branschen är rädd att det öppnar för en framtida detaljstyrning av kommissionen. Syftet med ramverket var att främja en konkurrenskraftig miljö som påverkar investeringsviljan och operatörerna positivt. I stället tar kommissionen upp principfrågor och inför regleringar av både grossistmarknaden och internationella roamingskostnader.

– Kommissionen talar alltid om konkurrenskraft och innovation, men i stället får vi mer och mer reglering. Det är dåligt för ekonomin och för konsumenterna i Europa, säger Kaisu Karvala, ordförande för GSM Europe.

Viktigt för affärsbedömningar är en viss förutsägbarhet och stabilitet på kommunikationsmarknaden, men enligt GSM Europe kan ramverket på det sättet som det är utformat nu inte erbjuder detta.

Ökad reglering

Medan förslagen för fastnätsmarkanden innebär en avreglering finns det tydliga tecken på motsatsen när det gäller mobil kommunikation. I stället för att ta bort regleringar på delmarknader där handeln generellt sett fungerar bra, med undantag av några få medlemsländer, vill kommissionen lägga till nya marknader för reglering. Ett exempel är grossistmarknaden för sms. GSM Europe anser att det finns risk för en framtida detaljstyrning från EUs sida i och med att marknaden får en ökad reglering i stället för avreglering. Det leder i sin tur till minskad investerings- och innovationsvilja.

Föreningen tillägger att de få positiva förslagen för mobiloperatörerna som finns i ramverket tyvärr överskuggas av kommissionen avsikt att öka regleringar i denna konkurrenskraftiga sektor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.