Mobilringande ökar inte risken för hjärntumörer

Det finns ingen ökad risk att drabbas av hjärntumörer om man använder mobiltelefoner visar den hittills största långtidsstudien som genomförts.

I studien som går under namnet Interphone har 16 olika forskningscentra i 13 länder samarbetat för att klarlägga om det finns några långtidseffekter på risken att utveckla två olika typer av hjärntumörer, gliom och meningiom. Forskarna har jämfört mobiltelefonanvändandet under en tioårsperiod hos drygt 5 000 personer som drabbats av de båda tumörsjukdomarna med en kontrollgrupp och inte kunnat hitta någon förhöjd risk.

– Hade det funnits en ökad risk efter drygt 10 års mobiltelefonanvändning borde vi ha sett det i Interphone. Resultaten stämmer överens med tillgänglig experimentell forskning som inte kunnat påvisa någon cancerframkallande effekt av den typ av strålning som mobiltelefoner avger. De stämmer också med tidigare epidemiologisk forskning säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet, och ansvarig för den svenska delen av Interphone.

Osäkerhet kring extremanvändning

I undersökningen finns siffror som tyder på en ökad risk vid extremt stort pratande i mobiltelefoner, men det tror forskarna beror på ett metodfel i undersökningen snarare än en verkligt förhöjd risk. Exempelvis finns det personer i den gruppen som uppgett att de pratat i mobilen mer än tolv timmar per dag i flera års tid.

– Osäkerheterna kring de högsta exponeringsnivåerna måste utredas i fortsatt forskning, säger Maria Feychting.

Egentligen skulle resultaten av Interphone ha presenterats redan för flera år sedan, men forskarna har inte varit överens om hur de ska tolkas. En av de kritiska forskarna, professor Bruce Armstrong från universitetet i Sydney uttryckte i en intervju med Sveriges Radios Ekot sin besvikelse över att tio års arbete och 200 miljoner kronor i forskningsmedel inte gett mer resultat. Han anser inte att undersökningen varken kan dementera eller bekräfta risken för cancer.

– Det hade varit bra att kunna säga något definitivt, men jag tror inte att vi kan det, säger han.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.