Mobilt arbetssätt allt mer adopterat

Mobila kontor Gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer suddig när nya tekniska lösningar skapar ett allt mer mobilt arbetssätt. Positiva spinoff-effekter bildas men också rejäla utmaningar.

Mobilt arbetssätt allt mer adopterat

I veckan har två undersökningar om mobila arbetssätt släppts. Juseks undersökning ”Det flexibla arbetslivets möjligheter” samt Unionens ”Jobbet alltid närvarande”.

Båda undersökningarna är gjorda av Novus bland respektive fackförbundens medlemmar, det vill säga tjänstemän, under våren 2013. Och båda visar en tydlig trend: Tjänstemännen blir allt mer mobila vilket skapar ringar på vatten för både privat- och arbetsliv.

Inte längre platsbundet

Sex av tio tjänstemän i Unionens undersökning har möjlighet att arbeta på distans. Vanligast är att man arbetar hemifrån eller från en offentlig plats, till exempel ett cafe, när man utnyttjar möjligheten.

Mer än hälften av Unionens svarande anger att de är tillgängliga dagligen utöver arbetstid. Dessutom anger många att de upplever att de förväntas vara tillgängliga på udda tider, utan att det finns några tydliga regler eller rutiner för tillgängligheten.

– Många ser fördelar med det gränslösa arbetslivet, då det kan underlätta för att få ihop jobb och karriär med ansvar för hem och barn. Men det gränslösa arbetslivet ställer höga krav på arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar och på tydlighet från chefer om vad som gäller. Det är ett grundkrav att varje arbetsplats har en mobilpolicy, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande.

Egna gränser

Unionen påpekar att distansarbete lägger ett stort ansvar på den enskilde personen att sätta gränser för när arbetsdagen slutar och börjar. På endast 10 procent av företagen finns en mobilpolicy implementerad. Dryga 20 procent menar att det finns en muntlig riktlinje eller en arbetskultur som innebär att man ska vara anträffbar. Men resterande nästan 70 procent har svarat nej, eller att man inte vet.

Här tycker man från förbundet sida att det borde till en förändring.

– Dagens arbetsliv präglas för allt fler av att alltid vara uppkopplad och aldrig helt avkopplad. Arbetsmiljöarbetet har tyvärr inte hängt med i takt med teknikens utveckling. Risken för ohälsa på grund av stress och brist på tid för återhämtning ökar därmed, säger Cecilia Fahlberg.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.