Mobiltelefonen blir id-handling i Finland

Nu kan finska medborgare lägga det gamla id-kortet i byrålådan. För att deklarera, signera köp av varor eller identifiera sig på banken räcker det med mobiltelefonen som id-handling.

Sedan 1999 har Befolkningsregistercentralen, som är en avdelning inom finska inrikesministeriet, arbetat med att skapa ett säkert sätt att identifiera sig på elektronisk väg. Genom att integrera elektroniska signaturer i mobiltelefonens sim-kort kan nu även mobiltelefonen användas för att verifiera en persons identitet på distans och för att skapa en legalt bindande elektronisk signatur. Smarttrust som står bakom lösningen har skrivit avtal med tre finska mobiloperatörer, däribland Elisa, som ska ge ut de nya sim-korten inklusive den finska statens certifikat till mobilanvändare.

Med hjälp av sim-korten kommer mobilanvändarna att få tillgång till exempelvis elektroniska banktjänster, myndighetstjänster och mobila mervärdestjänster. Dessutom kommer de att kunna verifiera sin identitet via mobiltelefonen och därmed fylla i deklarationsblanketter, registrera sig för bidrag eller betala för varor och tjänster.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.