Mostridiga resultat bland unga

En ny undersökning på uppdrag av Nokia visar att personer mellan 16-34 år är positiva till att använda många av de nya mobiltjänsterna som till exempel push to talk och video sharing. Andra undersökningar visar på det motsatta.

Undersökningen är utförd av Mori, ett brittiskt företag för marknadsundersökningar, och de tillfrågade kom från Storbrittanien, Tyskland, Singapore och USA. Ett resultat blev att totalt 90 miljoner mobiltelefonanvändare tror att de kommer att använda sig av interaktiva mobila multimedia-tjänster.

Till dessa tjänster räknas bland annat push to talk, instant messaging och video sharing. Anledningarna till varför man skulle ta till sig tjänsterna varierade från att de skulle vara snabbare och enklare till att de vore kul att använda eller att de liknade någon tjänst man redan hade.

Olika resultat

Andra nyligen publicerade undersökningar har visat på att ungdomar inte är så intresserade av dessa nya tjänster och att deras huvudfokus ligger på val av märke och en snygg design. Kraven på själva tjänsterna skulle då vara ganska grundläggande som sms, kamera, mms och kul ringsignaler.

Resultaten kan nog variera beroende på hur frågan ställs. Många unga vill säkert ha tjänsterna men de är kanske inte lika villiga att betala extra för dem.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.