Motvind för super-3g

Telebranschen laddar för en ordentlig uppgradering av 3g. Super-3g ska ge datahastigheter upp till 100 Mbit/s. Men Christian Bergljung, FOU-chef på Teliasonera Mobilnät, är skeptisk till systemet.
– Branschorganisationen 3GPP har fått kalla fötter av konkurrensen med wimax och wlan. Det krävs helt ny infrastruktur för att leva upp till kraven de har satt upp, hävdar han.

Motvind för super-3g

Just nu arbetar telebranschorganisationen 3GPP med att dra upp riktlinjer för hur 3g-standarden ska utvecklas framöver. Ericsson är en av initiativtagarna till super-3g, som ska ge datatakter på 100 Mbit/s och en fördröjning under 10 millisekunder. För att nå detta krävs enligt Erik Ekudden, chef för Ericssons standardiseringsarbete, ett bredare radiospektrum. Idag finns inga beslut om vilken modulationsteknik som ska användas, men ofdm som bland annat används i adsl, dvb, wlan och wimax ses som en stark kandidat.

Att super-3g troligtvis kommer att bygga på en ny arkitektur och ett nytt radiogränssnitt gör att Christian Bergljung, FOU-chef på Teliasonera Mobilnät, är skeptisk till systemet.

– För att klara de krav som 3GPP har satt upp måste man bygga ett wlan-liknande system, hävdar han. Det innebär att vi måste bygga nya basstationer och noder i nätet.

Christian Bergljung anser att 3g-tekniken hsdpa som nu finns tillgänglig är ett bra sätt att uppgradera 3g-näten och att super-3g borde följa samma spår.

Men Erik Ekudden på Ericsson opponerar sig mot att operatörerna måste bygga en helt ny infrastruktur.

– Super-3g är en evolution av den 3g-teknik som används idag och det är nästa steg efter hsdpa. Målet är att det inte ska krävas någon större hårdvaruuppgradering, men också att det ska bli lägre kostnader för att driva systemet, säger han.

Fel fokus

Christian Bergljung anser att 3GPP har fått kalla fötter av konkurrensen med wimax- och wlan-systemen. Istället för att försöka bygga ett system som klarar allt borde 3GPP koncentrera sig på vad 3g-tekniken är bra till, menar han. Täckning, mobilitet och medelhöga datatakter.

– Vi tror på en mulitaccess-tjänst där man använder den teknik som är bäst vid rätt plats, wlan eller 3g och på så sätt kombinera de egenskaper som systemen är bra på.

Att wimax och wlan är ett hot mot 3g håller inte Erik Ekudden med om, trots att USA satsar väldigt mycket på wimax och att datakomsidan är på god väg att skapa en slags mobilitet i it-världen.

– Wlan har mycket kortare räckvidd och det skulle krävas betydligt fler basstationer för att bygga ett jämförbart wlan-nät. Wimax är i sin tur inte ett system för mobil tillämpning idag, utan kompletterar 3g som erbjuder full mobilitet och höga datatakter med hsdpa, säger Erik Ekudden som tillägger att Ericsson är med i Wimax forum för att påverka utvecklingen av standarden och ska erbjuda tekniken till operatörer som vill ha den.

Frekvensutrymme

Enligt Christian Bergljung glömmer 3GPP dessutom bort hur mycket spektrumutrymme som finns tillgängligt för 3g. Varje 3g-operatör har idag 2 x 15 MHz och 2007 ska man besluta om mer spektrumutrymme för 3g i en radiokongress, World Radio Congress. Men det är många spelare som ska dela på de ytterligare 190 MHz som diskuteras.

– Säg att en operatör får 2 x 10 MHz licensierat spektrum för 3g, då ska man jämföra det med 540 MHz för wlan. Även om flera delar på utrymmet för wlan är tillgången på spektrum väldigt stor och det har inte 3g, framhåller han. Wlan är billigt och ska man konkurrera mot det måste man se på kostnaden och på det spektrum som finns.

Bristen av spektrumutrymme är dock något som inte Erik Ekudden ser som ett problem.

– Det finns allokerat spektrumutrymme för 3g, som också räcker för super-3g, säger Erik Ekudden.

///FAKTARUTOR///

3g växlar upp

• Hsdpa, high speed downlink packet access, är release 5 av wcdma-standarden och den nya nedladdningstjänsten för höghastighetsdata. Via en ny, delad nerlänk ska användarna kunna ladda ner data i hastigheter upp till 14 Mbit/s. Under 2005 väntas vissa operatörer ha hsdpa i drift.

• Hsupa, high speed uplink packet access, är motsvarigheten för upplänken och benämns som release 6 av wcdma-standarden. Hsupa kallas även enhanced uplink.

• Super-3g är branschens nästa initiativ och ska öka datahastigheterna i nerlänken till 100 Mbit/s och uppladdningshastigheten till 50 Mbit/s. Standarden ska vara klar i början av 2007 och produkter finnas på marknaden 2009.

Om wlan

• Wlan, wireless local area network

• Det finns idag tre dominerande varianter av wlan, standarder som definierats av IEEE:

802.11b är den vanligaste och använder 2,4 GHz-bandet och ger i praktiken runt 5 Mbit/s. 802.11g är kompatibel med b-standarden och använder samma frekvensutrymme. Överföringshastigheten ligger på runt 20 Mbit/s, teoretiskt 54 Mbit/s. 802.11a använder 5 GHz-bandet och överföringshastigheten ligger i nivå med g-standarden, det vill säga teoretiskt 54 Mbit/s och effektivt runt 20 Mbit/s.

• Nästa steg blir 802.11n som utlovar en verklig kapacitet på minst 100 Mbit/s. Standarden väntas bli färdig i år.

Så fungerar wimax

• Bygger på standarden 802.16, som håller på att utvecklas i flera steg och samordnas i Wimax Forum. Från 2006-2007 räknar man med att wimax ska kunna användas direkt i en bärbar dator för trådlös uppkoppling enligt standarden 802.16e.

• Maximal räckvidd är 50 kilometer. Högsta överföringshastighet är 70 Mbit/s. I praktiken ska en basstation kunna ge 200 användare uppkoppling med 1 Mbit/s.

• Frekvensområdet ligger mellan 2 och 11 GHz.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.