MSB: Dags för ersättare till Rakel

I 15 år har Rakel använts som kommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet. Men tiden har sprungit ifrån det och nu har MSB föreslagit att helt ersätta det.

MSB: Dags för ersättare till Rakel
En Rakel-enhet (den ljusgrå) i en Polisbil. Foto: BoBjörk

Det var i förra veckan som MSB lämnade in ett svar på regeringsuppdraget om hur ett nytt och utvecklingsbart system för säker kommunikation kan se ut. Svaret innehåller dels en beskrivning samt ett bild av det samlade behovet ser ut – men även förslag på teknisk lösning och rollfördelning.

I grunden handlar det om att samhällsviktig verksamhet som räddningstjänst, polis och ambulans behöver ett robust och säkert system för att kommunicera. Rakel har kritiserats en hel del, men är ändå det verktyg som man har att tillgå.

Men allt har sin tid och ett problem med Rakel är att systemet inte stödjer de utökade behov som agens användare har. Digitaliseringen och teknikutvecklingen har sprungit ifrån.

Inte anpassat för stora mängder data

Så vad är då problemet? Jo, Rakel togs främst fram för tal, men behoven idag omfattar att man ska exempelvis kunna filma och bildöverföra vid en pågående insats. Dela lägesbilder eller använda drönare är också saker som står på menyn – och detta kräver utökad datakapacitet.
– Ökad digitalisering och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ställer krav på ett samhällsgemensamt och säkert system för mobil datakommunikation. Rakel behöver ersättas med ett modernare system som förutom tal även kan hantera till exempel realtidsöverföring av data och rörliga bilder från en insats eller skadeplats, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Arbetsnamnet på det nya systemet är Rakel G2 och i sitt svar föreslår myndigheten att de får utökat ansvar och uppdrag för arbetet med att ta fram det framtida kommunikationssystmet.

MSB förordar också obligatorisk anslutning för aktörerna inom bland annat räddningstjänst och sjukvård.

Kostar 7,3 miljarder kronor

I sitt svar har MSB haft nära dialog med berörda parter såsom Polismyndigheten, SKR, Trafikverket och Svenska kraftnät. Aktörer som alla varit med och påverkat innehållet, vilket MSB menar varit av stor vikt.
– Användarnas synpunkter är väldigt viktiga. Det förslag som nu läggs fram utnyttjar de statliga infrastrukturresurser som redan finns samt utnyttjar marknadens teknik och innovation, säger Camilla Asp.

Men att bygga ett nytt system för krisberedskap och säker kommunikation är inte billigt. MSB uppskattar att de i anslag behöver 7,3 miljarder kronor för att bygga upp det hela. De inväntar nu grönt ljus från regeringen om de ska gå vidare. I sådant fall är den preliminära bedömningen att nuvarande Rakel kan vara avvecklat till 2027.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.