MSB:s storsatsning på kommunikationssystem går in i nästa fas

Kommunikation I våras lämnade MSB in förslag på hur kommunikationssystemet Rakel skulle kunna ersättas. Nu har myndigheten tillsammans med Trafikverket fått regeringsuppdraget att planera vidare utveckling.

MSB:s storsatsning på kommunikationssystem går in i nästa fas

I 15 år har kommunikationen för samhällsviktig verksamhet gått via Rakel. Systemet har kritiserats och när det stod klart att Rakel inte stödjer de utökade behov som dagens räddningstjänst har – var det dags att se sig om efter en ersättare.

Nu tar alltså MSB och Trafikverket nästa steg då de fått uppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av en ny infrastruktur för mobil datakommunikation.
– Vi har i uppdrag att ta fram ett gediget beslutsunderlag för regeringen att ta ställning till så att vi snarast kan påbörja utbyggnaden av ett nytt och mycket efterlängtat kommunikationssystem säger, Ronny Harpe, verksamhetschef på Rakel och ledningssystem på MSB.

Dagens krav är höga

Högre säkerhetskrav, förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar, teknikutvecklingen och den ökade digitaliseringen har fört med sig nya arbetssätt. Att på ett säkert sätt kunna dela realtidsvideos från brottsplatser, använda drönare vid skadeplatser eller dela positioner mellan varandra vid räddningsinsatser är några exempel på effektiva funktioner som nuvarande kommunikationssystem inte klarar av. Omvärldsläget har också förändrats, vilket ställer högre säkerhetskrav på kommunikationssystem vid samhällsviktig verksamhet.
– Ökade nivåer av cyberhot och säkerhetsincidenter mot Sveriges digitala infrastruktur hotar vår förmåga att hantera allvarliga händelser. Förstärkt cybersäkerhet och säkra kommunikationer är en förutsättning för att samhällsviktiga verksamheter ska klara sina uppdrag på ett tillfredställande sätt, säger Camilla Asp, överdirektör och vikarierande generaldirektör på MSB.

Omfattande uppdrag

Uppdraget innefattar bland annat att ta fram en detaljerad systemarkitektur och transmissionsplanering, göra nödvändiga rättsliga analyser, ta fram underlag för upphandling, göra en samlad kostnadsberäkning, ge förslag på finansieringsalternativ samt att ta fram genomförandeolaner i olika steg.

MSB anger att de tillsammans med berörda användarorganisationer, Trafikverket, Svenska kraftnät samt även till viss del kommersiella aktörer ska etablera infrastrukturen.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.