Misstag och systemfel orsakar de flesta it-incidenter

Säkerhet Angrepp var inte vanligaste orsaken till de it-incidenter som rapporterades under 2021.

Misstag och systemfel orsakar de flesta it-incidenter

MSB:s färska årsrapport ”En inblick i Sveriges cybersäkerhet” visar att de flesta svenska it-incidenter orsakas av rena misstag och systemfel. Trots att media rapporterat flitigt om it-attacker är det bara den tredje vanligaste orsaken till it-incidenter under 2021.

– En orsak till att det är just systemfel och misstag som orsakar de flesta incidenterna är att system och infrastrukturer blivit både stora och komplexa. Det här leder till att det finns många systemdelar som det kan uppstå fel i och att det är lätt att det uppstår misstag vid drift och förvaltning, säger Martin Palmqvist, analytiker vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Tar för första gången ett helhetsgrepp

Rapporten bygger på de it-incidenter som rapporteras av svenska myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga digitala tjänster och har publicerats varje år sedan 2016. Men årets rapport tar för första gången ett helhetsgrepp om incidenter som rapporterats från myndigheter och andra aktörer.

MSB framhåller att myndigheter måste lägga tid och resurser på att förbättra det förebyggande informationssäkerhetsarbetet – processer och metoder måste vara anpassade till den komplexa miljö de ska användas i. I rapporten rekommenderar man bland annat att rutiner för förändringshantering och kunskapen om digitala leveranskedjor måste ses över.

Det viktigaste syftet med rapporten

– Vi behöver hjälpas åt ännu mer för att stärka samhällets förmåga och motståndskraft, inte minst i ljuset av det pågående totalförsvarsarbetet. Vi bör ta tillvara på det ökade fokuset på informations- och cybersäkerhet som angreppen mot till exempel Kaseya och Kalix kommun och andra it-incidenter från förra året ger. Vi behöver fortsätta lära av varandras erfarenheter. Det är det viktigaste syftet med årsrapporten säger Åke Holmgren, avdelningschef vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.