Mycket trassel i Region Skåne

Trots månader med problem har inte Siemens lyckats leverera ip-telefoni med god kvalitet till Region Skåne. Utrullningen har stoppats och användarna som redan har ip-telefoni är frustrerade.

Mycket trassel i Region Skåne
Arkiv Region Skåne

Siemens prestigeaffär med landstinget Region Skåne år 2005 sågs som den tyska jättens genombrott på den svenska marknaden. All telefoni utkontrakterades till Siemens under fem år för 615 miljoner kronor (se faktaruta). Två år senare kantas fortfarande projektet av problem, vilket har lett till en kraftig försening.

– Det är frustrerande. Vi skulle vara färdiga den 15 september men är glada att vi stoppade utrullningen så fort vi uppdagade bekymret, konstaterar Stefan Johansson, biträdande huvudprojektledare på Region Skåne.

Kass ljudkvalitet

Siemens har haft stora problem med kvaliteten i Region Skånes nya telefonilösning. Det har handlat om allt från dåligt fungerande system till bristande processer i driften. Till exempel gick en uppgradering av växeln på centralsjukhuset i Kristianstad snett och fick avbrytas. Vidare har ip-telefonin, som införts på 23 av totalt över 100 vårdcentraler, dålig ljudkvalitet och lider av avbrutna samtal.

Personalen har dessutom kritiserat de växelanknunta mobiltelefonerna och svarstiderna i Kristianstadsväxeln. Siemens telefonisupport har inte heller hunnit med att tillmötesgå kundernas felanmälningar och beställningar inom rimlig tid, enligt Region Skåne.

Bekymmer med nätet

Stefan Johansson konstaterar dock att projektet blivit extra svårt att genomföra eftersom flera parter är inblandade. Siemens måste anpassa sin ip-teknik till Region Skånes lan som knyts samman med wan-länkar från Tele2.

Region Skåne har tvingats implementera ett hundratal nya switchar som hanterar quality of service för att få samma struktur i hela nätet.

– Vi har haft bekymmer med nätverket. En anledning till att ip-telefonin inte fungerar är att man tar för lätt på själva datanätet, säger Stefan Johansson, som drar slutsatsen att tidsplanen varit allt för optimistisk.

Ytterligare förseningar

I dagsläget har åtta av tio sjukhus gått över till en ny telelösning med var sin egen Siemens-växel. Dessa använder dock inte ip-telefoni utan traditionell telefoni och, i hög utsträckning, bärbara dect-telefoner med inbyggda larmfunktioner. Det beror både på att sjukhusen redan har väl fungerande fastighetsnät för telefoni och en komplex nätverksmiljö med många applikationer som har högre prioritet än ip-telefoni.

När resterande vårdcentraler och Folktandvården kan gå över till ip-telefoni är fortfarande oklart.

– Nu har vi koll på läget och känner att vi kan leverera inom kort. Planen är att det ska vara klart i maj, men risken finns att det ska slira några veckor när det gäller primärvårdens ip-telefoni, säger Stefan Johansson.

Nära en lösning

Enligt Johanna Cederström, informationsansvarig på Siemens Enterprise Communications, fungerar ip-telefonin idag utmärkt på många enheter. Men ljudproblem kvarstår och ett expertteam har kallats in från Tyskland för att reda ut exakt vad som inte stämmer för att Siemens ska kunna leverera sin ip-teknik över nätverket.

– Jag är optimistisk och tror att vi är väldigt nära att hitta lösningen. Vi kommer inte att leverera någon halvmesyr utan det vi slutligen levererar kommer att hålla fullgod kvalitet, framhåller Johanna Cederström.

Ti: Var ni för tidsoptimistiska från början?

– Jag kan tänka mig det. Det är flera olika förutsättningar som inte har stämt, både hos oss och hos kunden. Jobbar man med vården kan man inte ta risker med verksamheten när man går över från gammal till ny teknik.

Sparar pengar

För att underlätta för de enheter som drabbats av dålig telefoni har Siemens tagit fram ett antal olika lösningar, till exempel extra mobiltelefoner, som håller telefonin flytande. För Region Skånes del har förseningarna inneburit mycket merarbete, men Stefan Johansson betonar att man redan tjänat flera miljoner på att Siemens tagit över alla kostnader för telefonin.

Trots problemen med ip-telefonin ångrar han inte valet av teknik.

– Numera lanserar leverantörerna bara ip-telefoniprodukter. Vi tror på detta och det finns bevis på andra ställen att det fungerar, framhåller Stefan Johansson.

Fakta

Handlar telefoni som tjänst

Region Skåne har valt att utkontraktera all telefoni till Siemens Enterprise Communications, som ska ge landstinget en centraliserad lösning som delvis bygger på ip-telefoni. De tio sjukhusen har traditionell telefoni och var sin Siemens-växel, Hipath 4000. Primärvården och Folktandvården har ip-telefoni och delar på flera redundanta Hipath 4000-system, kopplade till två telestationer för extra redundans.

Anknytningar: Totalt cirka 28 000, varav mobiltelefoner: 3300, dect: 9 000, ip: 6 000.

Telefonister: Antal telefonister 58 placerade på fyra av sjukhusen. Hänvisningssystem: Netwise CMG 6.5

Ekonomi: Avtalet är värt 615 miljoner på fem år. I och med det sparar Region Skåne 160 miljoner kronor jämfört med tidigare avtal och får en bättre kostnadskontroll, eftersom användarna betalar för exakt den funktion de behöver.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.