Myndigheten sätter p för mobilkartläggning

Mobilt Datainspektionen sätter stopp för ett system som används i Västerås för att mäta besöksflöden. Anledningen är att myndigheten ser att det kan gå att spåra enskilda personer.

Det var förra året som Västerås stad började med ett projekt där man satte upp wifi-nät, som kartlagt besökare med påslagen wifi och samlat in uppgifter som telefoner med påslagen wifi sänt ut. Anledningen var att man från stadens sida ville veta mer om hur besökare rör sig i staden. Men nu får man lägga ner det. Anledningen är att Datainspektionen kommit fram till att de mac-adresser som samlas in är att likställa med personuppgifter, och då strider insamlandet mot lagen.

Att företaget som samlar in uppgifterna vidtagit säkerhetsåtgärder, som kryptering av uppgifterna, räcker inte heller.

– Trots de åtgärder som vidtagits innebär mätningen att enskilda personer kan övervakas på ett sätt som innebär ett intrång i den personliga integriteten. De uppgifter som samlas in kan under vissa förutsättningar användas för att kartlägga hur en person rör sig på allmän plats i Västerås citykärna, i vart fall under en period av en vecka, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Alternativet för Västerås är att antingen sluta med insamlingen, eller att göra ändringar i insamlingen så att uppgifterna inte kan användas i syfte att kartlägga besökare. Då krävs även att man informerar besökare om insamlingen, och vem som genomför den.

Enligt SVT ska tekniken också testas i Borås, men där ville man inte kommentera användningen. Totalt ska ett tiotal kommuner ha varit intresserade av tekniken uppger SVT.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.