Myndigheter måste samarbeta mer

Regeringen har uppdragit åt en rad myndigheter med ansvar för infrastruktur, transport-, it- och bostadspolitik samt regional utveckling att samverka kring arbetet med regionförstoring.

– Det här är ett bra exempel på hur våra myndigheter kan bidra till att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft och högre tillväxt i Sveriges regioner genom en närmare samverkan, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

Myndigheterna som omfattas av uppdraget är: Statens Institut för kommunikationsanalys (SIKA), Vägverket, Banverket, Rikstrafiken, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Luftfartsverket, Post- och Telestyrelsen (PTS), Boverket och Verket för näringslivsutveckling (Nutek).

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.