Myndighetschefer vill stoppa frekvensauktion

Mobilt bredband Överbefälhavaren, rikspolischefen och generaldirektören för MSB vädjar till regeringen att de ska stoppa Post- och telestyrelsens planerade auktion på frekvensutrymmet i 700-MHz-nätet.

Det har sedan tidigare varit tydligt att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och PTS har olika syn på hur man bäst ska tillgodose blåljusmyndigheternas framtida behov av säker mobil datakommunikation. MSB skulle helst se ett eget 4g-nät för den samhällsviktiga kommunikationen i delar av 700 MHz-nätet som nu blivit tillgängligt när marksänd tv har fått maka på sig. Det tycker inte PTS är en bra idé. De vill istället låta de kommersiella operatörerna använda utrymmet till mobila bredbandstjänster.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att MSB fått med sig polisen och försvarsmakten på sin sida och att de tre myndighetscheferna tillsammans skrivit ett brev till regeringen för att få den planerade auktionen av frekvensutrymmet stoppad. ”Nästa gång ett fullvärdigt frekvensband blir ledigt är om cirka 20 år”, skriver de.

PTS har visserligen reserverat utrymme i 700-bandet för ett eventuellt blåljusnät, men det handlar om frekvenser som idag inte används för 4g-teknik någonstans i världen, vilket skull kunna innebära att ett nät blir svårare och mer kostsamt att bygga eftersom man inte kan plocka färdiga lösningar från tillverkarnas hyllor.

Ska den planerade auktionen stoppas krävs ett regeringsbeslut och enligt Dagens Nyheter behandlas frågan nu på regeringskansliet av en grupp tjänstemän från flera olika departement.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.