Mysafety protesterar mot uteslutningen

Telemarketing Telemarketingföretaget Mysafety tycker inte att det finns någon saklig grund för uteslutningen från Kontakta. De menar att trenden med anmälningar har vänt och att företaget redan 2012 slutade använda den avtalsbindning som skapat mycket missnöje bland kunderna.

– Vi anser att vi följer Kontaktas ändamål och etiska regler fullt ut. Tvärtom har vi uppfattat att vi har haft en bra dialog och fått ett positivt mottagande med organisationen när vi har informerat om vårt arbete med kundrelationer och kvalitetssäkring. Då vi i den senaste kontakten från i maj med Kontakta, och därefter ingen kommunikation alls mellan bolagen, var ömsesidigt positiv. Dagens beslut kommer helt utan förvarning”, säger Carl Johan Thorsell, vd för Mysafety Försäkringar.

Han tycker att det är ett märkligt prejudikat att basera uteslutningen av Mysafety ur branschföreningen Kontakta på ett antal anmälningar. Det kan ”i dessa digitala stormarnas tid få helt godtyckliga konsekvenser”:

– Vi ser själva hur artiklar i media som hamnar i Googles sökresultat ökar anmälningsbenägenheten med hundratals procent. Fortfarande kommer anmälningar in till Konsumentverket från kunder rörande avtal som inte längre används. Ofta är det anonyma anmälare och bygger på missuppfattningar som får en enkel lösning vid direktkontakt, argumenterar Carl Johan Thorsell.

Han avrundar med att försvara telefonförsäljningen som fenomen och pekar på vilken betydelse den har:

– Telefonförsäljning är tyvärr en ofta kritiserad verksamhet. Samtidigt är det en viktig försäljningskanal för många av Sveriges största företag och organisationer: teleoperatörer, dagstidningar, välgörenhetsorganisationer och försäkringsbolag.

– De utmaningar vi på mySafety jobbar hårt med att lösa varje dag delar vi med de flesta av Kontaktas medlemmar. Att vi har lyckats vända en negativ trend anser vi vara grund för dialog och ömsesidigt lärande, snarare än uteslutning.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.