När två ska bli en

Analys Två företag, två olika profiler. Genom köpet av TDC får Tele2 tillgång till ett djupt tekniskt kunnande och en stark infrastruktur.

När två ska bli en

Det är två företag med olika profil som nu ska gå samman. Fokus från Tele2:s sida har varit att stå för mobila anslutningar. TDC däremot har haft en profil som i långt större utsträckning handlat om infrastruktur och andra, mer komplicerade tjänster.

– Tele2 har tidigare inte visat något större intresse för infrastruktur och system. Där har däremot TDC legat långt fram och t.ex. varit en av de första och starkaste leverantörerna av operatörstjänter för Lync/Skype for Business, säger Johan Cronqvist, seniorkonsult på Uclarity.Att bevara den kompetensen inom TDC (och sedermera Tele2) kommer att bli viktigt, tror han.

– De senaste månaderna och året har man sett att det funnits en liten oro bland medarbetare på TDC, precis som det varit vid andra uppköpsaffärer av det här slaget. Man får hoppas att de kan behålla sin kompetens för det finns väldigt många duktiga medarbetare och väldigt mycket kompetens inom TDC. Lyckas man med det kan man bygga en stark projektorganisation, säger Johan Cronqvist.

Även Ateas mobilitetsansvariga Andreas Lönnmo pekar i samma riktning, att TDC och Tele2 haft olika profiler där Tele2 kommer från konsumenthåll och på företagssidan främst varit starka prismässigt. TDC har istället varit mer tekniskt innovativa.

– Lägger vi ihop styrkor och svagheter så ser jag organisation som kan bli ett allvarligt hot mot Telias dominerande ställning och som kan vara bekymrande för Telenor på företagssidan, säger han.

Nordiska affärer ett frågetecken

Johan Cronqvist lyfter också frågan hur Tele2 ska hantera nordiska kunder, ett område där TDC tidigare varit starka.

– Många av de stora TDC-kunderna i Sverige finns också i andra nordiska länder, och där har TDC varit en stark aktör, säger han.

Tele2 har istället visat tecken på att fokusera hårt på Sverigemarknaden, bland annat såldes verksamheten i Norge. För många kunder är det just det nordiska perspektivet som är viktigt, att man kunnat arbeta med en leverantör över hela regionen.

– Där är frågan hur man kommer kunna fortsätta arbeta med TDC-koncernen i någon form av partnerskap, säger Johan Cronqvist.

Flyttar tillbaka till Tele2:s nät

En annan detalj i sammanhanget är att TDC (som i Sverige saknar eget mobilnät) nyligen tecknade ett avtal att använda Telias mobilnät, efter att tidigare ha använt Tele2:s nät. Inte helt överraskande gjorde Tele2 det väldigt tydligt att man vill att TDC:s kunder så snart det går flyttas tillbaka till Tele2:s nät.

– Även om täckningen blir bättre har många kunder i främst de norra delarna av landet fortfarande behov av Telias täckning. Men det har blivit allt svårare att särskilja leverantörerna vid en upphandling. Tittar man på mätresultaten så är det sällan det skiljer så mycket numera, säger Johan Cronqvist.

Kunden kommer troligtvis inte ha så mycket möjlighet att påverka nätfrågan heller, tror Johan Cronqvist.

– De avtal man skriver skrivs utifrån de tillstånd som TDC har fått att driva trafik i ett mobilnät. Det där är en fråga mellan operatörerna, men jag tror definitivt att Tele2 vill driva trafiken i eget nät, säger Johan Cronqvist.

Samtidigt påpekar han också att TDC har en god erfarenhet av att ordna täckningen åt sina kunder i de lägen då täckningen på en plats är dålig.

– Om det varit något ställe där det inte funnits någon täckning har man ibland fått danska sim-kort och kunnat roama i alla leverantörers nät, säger han.

Avtalet styr alltid

För den kund som oroar sig över leveransen – avtalet styr alltid, och kunderna kan alltid begära att det man ska få levererat också levereras. Det gäller oavsett köpet av TDC.

– Man kan ta ett snack med sin säljare och säkerställa att leveranserna fortsätter som planerat. Frågan är bara hur många frågor säljaren kan besvara, säger Johan Cronqvist.

Kan det då, slutligen, rentav vara bra ur konkurrenssynpunkt att Tele2 blir starkare och utmanar Telia ytterligare? Inom vissa affärer tror Johan Cronqvist absolut det, främst de affärer som är större och inkluderar många bitar.

– Ja definitivt, ju fler som kan konkurrera om att leverera en tjänst desto lägre pris kan man få. Där har TDC och Tele2 inte konkurrerat på samma sätt tidigare, man har varit duktiga på sina delar, säger Johan Cronqvist.

Nu gäller det att avvakta ett godkännande från EU:s konkurrensmyndigheter.

Artikeln har tidigare publicerats i Telekom idag #5 2016.

 

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.