Nätägarna: ”Väldigt lite oro kring 3g-avvecklingen”

Mobilnät Nyligen arrangerade PTS ett informationsmöte kring avvecklingen av 2g- och 3g-nätet. På mötet målade storoperatörerna upp en samstämmig bild. Avvecklingen fortlöper enligt plan och oron bland bolagens kunder är relativt begränsad.

Nätägarna: ”Väldigt lite oro kring 3g-avvecklingen”

Just nu håller nätägarna på för fullt med att bygga ut sina 5g-nät. Parallellt med utbyggnaden av nästa generations mobilnät pågår en avveckling av 2g och 3g-nätet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

På Post- och telestyrelsen (PTS) digitala informationsmöte om avvecklingen av 2g- och 3g-nätet fanns representanter från alla fyra storoperatörer representerade. Läget är ganska snarlikt bland operatörer. Alla fyra uppger att man kommit drygt halvvägs av nedsläckningen av 3g-nätet.

– Vår ambition är att 3g-nätet ska vara helt släckt 2024. Det går bra ur ett användar- och kundperspektiv. Vi har märkt av väldigt lite oro och klagomål kring 3g-avvecklingen, säger Pelle Lindvall från Telia.

Tele2 och Telia samarbetar kring 3g-nedsläckningen och tar gemensamma beslut om vilka basstationer som ska stängas ner.

– Vi tittar förstås på trafik och täckning från andra teknologier när vi fattar sådana beslut. Det har gått väldigt bra och ambitionen är som sagt att vi ska vara helt klara 2024, säger Björn Lindberg på Tele2.

Tre har 3g på två olika frekvenser. När det gäller det högre frekvensbandet,2100 mhz, har bolaget kommit drygt halvvägs med nedsläckningen. Det lägre frekvensbandet, 900 mhz kommer dock att finnas kvar till första december 2025.

– Allt med avvecklingen har gått väldigt bra hittills och vi följer vår plan, säger Maria Jonsson på Tre.

Också när det kommer till 2g-avvecklingen har nätägarna snarlika planer. Innan utgången av 2025 kommer vara 2g-nätet vara nedsläckt. Då går för övrigt både 2g- och 3g-licenserna ut.

– Sannolikheten för att 2g-nätet då kommer vara helt då nedsläckt borde vara ganska nära 100 procent, säger Telenors representant Håkan Tillander.

Ingen av operatörerna upplever någon större oro bland sina kunder inför 3g-avecklingen. Däremot behöver operatörerna hjälpa kunderna med att identifiera IoT-enheter som är uppkopplade mot 2g-nätet. Där jobbar alla fyra både brett och riktat för att nå ut med information till sina kunder.

– Vi har dedikerade servicedeskar som får hantera den typen av frågor och vi försöker så klart att på bästa sätt att stötta våra kunder i den dialogen. Men man måste komma ihåg att det ligger ett stort ansvar på företag som ofta har en tredje part för utveckling av specifika applikationer eller fått en hårdvara levererad från en aktör som inte är mobiloperatör, säger Pelle Lindvall.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.