Nationella telemyndigheter övervakas av nytt organ

Det behövs ingen ny EU-myndighet. Istället vill Europaparlamentet att nationella tillsynsmyndigheter ska ha stort ansvar för uppföljningen av den gemensamma lagstiftningen. Men ett nytt organ ska övervaka utvecklingen.

Nationella telemyndigheter övervakas av nytt organ
Anne Pettersson

Europaparlamentet röstade på onsdagen igenom flera ändringar i det föreslagna telekompaketet.

Ledamöterna uttryckte stöd för Pilar Del Castillo Veras alternativ att inrätta ett organ för europeiska tillsynsmyndigheter inom telekommunikation (BERT, body of European regulators), istället för en ny europeisk myndighet som kommissionen har föreslagit. BERT ska bestå av en ledamot per medlemsstat och bidra till att förbättra uppföljningen av hur reglerna för elektronisk kommunikation tillämpas. Ledamöterna vill att BERT ska samfinansieras, men lämnar det öppet för hur stor del som ska finansieras av EU och hur stor del de nationella tillsynsmyndigheterna ska stå för.

Reglerna ska följas på samma sätt

Genom att godkänna Catherine Trautmanns betänkande tydliggör ledamöterna hur nationella myndigheter ska gå till väga innan de fattar beslut om en åtgärd ”som inför, ändrar eller återkallar en operatörs skyldighet”. En nationell tillsynsmyndighet får, till exempel, tvinga företag att dela upp verksamheter för att gynna konkurrensen inom olika affärsområden, men detta måste först godkännas av både BERT och kommissionen.

Riskdelning som modell för fiberreglering är också en del av Catherine Trautmans linje som röstades igenom (se länkad artikel).

Nästa steg blir för Ministerrådet att rösta i frågan. Omröstningen sker den 27 november.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.