NCC vill minska olyckor med hjälp av vr – ”Man får uppleva väldigt riskfyllda situationer”

vr Byggföretaget NCC har infört vr-utbildningar i både fallskydd och kvartsdamm. Vi pratar med Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på koncernen, som anser att det är ”viktigt att implementera vr i utbildning”.

NCC vill minska olyckor med hjälp av vr – ”Man får uppleva väldigt riskfyllda situationer”

Under 2021 inträffade totalt tio dödsfall och 2296 olyckor inom bygg- och anläggningsfaktorn. Det visar en rapport från BCA, Byggföretagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

NCC:s ambition är att ha byggbranschens säkraste arbetsplatser – med hjälp av bland annat vr. Lars-Gunnar Larsson har varit verksam inom NCC i 16 år och kommer dessförinnan från stålindustrin. Hans huvudfokus är att trygga medarbetarnas hälsa och säkerhet.

– Jag är ansvarig för att underhålla och utveckla NCC:s systematiska säkerhetsarbete. I det ingår bland annat awareness-aktiviteter , som till exempel Safety Awareness Day som vi håller den 6 september. Där diskuterar vi säkerhetskultur, attityd och beteende med NCC:s styrelse och koncernledning, som också kommer att delta under dagen. Vi har en vision om noll olyckor och jobbar hela tiden mot det målet.

”Tror väldigt mycket på vr”

Byggföretaget vill utvecklas tillsammans med den digitala tekniken och innan sommaren införde de fallskydds- och kvartsdammsutbildningar i vr.

– Jag tror väldigt mycket på vr. Ibland har balansen mellan teori och praktik i utbildningarna vägt över åt det teoretiska hållet . Vr möjliggör att medarbetarna får uppleva väldigt riskfyllda situationer, som de inte kan eller bör göra rent praktiskt. Det tror jag är framgångsfaktorn.

Foto: NCC

Kan du ge något exempel på en riskfylld situation?

– Till exempel har vi infört en vr-utbildning i arbete på höjd där det är risker. Man kanske använder skyddsutrustningen fel eller inte ens har på sig den. Då får man, genom vr-glasögonen, uppleva vad som händer när man går för nära kanten. Det kan vara riktigt otäcka scenarion, men det positiva är att vi arbetar för att motverka att det faktiskt ska inträffa, säger han och fortsätter:

– Vi har även infört en vr-utbildning i kvartsdamm där personen i fråga får följa med på en resa ner i sina egna lungor och se vad konsekvenserna är av att andas in kvartsdammet.

Lars-Gunnar lyfter även vikten av att arbeta med medarbetares beteenden.

– Vi jobbar jättemycket med företagskulturen och att ändra riskfyllda beteenden hos medarbetarna. Det gör vi via vårt koncept Star behaviors. I framtiden vill vi även implementera vr på den fronten, där deltagare ska få uppleva scenarion utefter beteendeperspektiv – om de har högriskbeteenden kontra lågriskbeteenden. Statistik visar nämligen att en person med ett högriskbeteende löper mycket större risk för att råka ut för en olycka jämfört med en som har ett lågriskbeteende. Men vi är bara i startgroparna där än så länge.

Bild: NCC

Berätta lite mer om tekniken bakom er vr-utbildning.

– Man plockar på sig vr-cykloperna och trampar omkring i en virtuell miljö. Med en kontroll i vardera hand styr man sedan sin omgivning. Man kan utföra utbildningen i ett vanligt rum.

Varför tycker du att det är viktigt med vr som utbildningsverktyg?

– För mig är det viktigt att implementera vr. Vi vill ha fler vr-utbildningar och tror att det kommer att ersätta väldigt mycket av våra många andra utbildningar som vi har idag. Det viktiga med vr är att man kan utsätta sig för sådant man inte kan på riktigt, berättar Lars-Gunnar och fortsätter:

– Vi har ett team på NCC som jobbar med teknikutveckling och innovation. De jobbar ständigt med att skanna vilka olika tekniker som utvecklas och ligger i framkant. Då har man till exempel tittat på vr och sett att vr gör väldigt stor nytta när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet.

Har ni planer på att implementera ai?

– Absolut, vi håller på att testa en hel del kring den tekniken. Med ai kan man lättare identifiera risker på arbetsplatsen. Vi har gjort tester där vi, med hjälp av en kamera, kan se om en maskin närmar sig en grupp människor och på så sätt varna.

Att kameraövervaka arbetsplatserna tror Lars-Gunnar också kan gynna arbetsplatssäkerheten.

– Då kan man se var människor rör sig, var utrustningen rör sig samt hur nära man är riskfyllda situationer. Då kan man styra arbetsplatsen därefter. Så med ai och sensorer mellan människa och maskin kan man minska antalet olyckor. Den utvecklingen tror vi på och är viktigt att vi följer.

Ser du några risker med vr?

– Jag ser mest möjligheter med vr. Men det är klart att man måste ha ett konsekvenstänk. Jag tror att man måste respektera den personliga integriteten när det gäller ai, men det tror jag inte är ett bekymmer för oss då vi snarare tittar på saker över tid. Däremot tror jag att vr inte kan ersätta allt det praktiska – det är fortfarande viktigt att utföra praktiska utbildningar.

Vad har ni fått för respons på vr-utbildningen?

– Bara positiv! Vi har även utfört våra utbildningar med olika leverantörer och det har uppskattats starkt. Sedan tror jag att det är viktigt att man inte tappar biten där man sätter sig ner gemensamt och reflekterar och diskuterar utbildningen.

I framtiden tror Lars-Gunnar att vr kommer breda ut sig ännu mer och bli ännu bättre.

– Sen utvecklas tekniken också, vilket kommer bli intressant att följa. Vi var på en konferens i EU om arbetsmiljö och säkerhet och där såg man tydligt hur viktigt den här tekniken är. Det gäller att vara med i matchen tidigt – vilket vi försöker vara.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.