Nekad svartfiber i Sundbyberg till Konkurrensverket

Stadsnät Att Stadsnätsbolaget i Sundbyberg inte ger operatörer möjlighet att hyra svartfiber för att kunna leverera tjänster till sina kunder har fått Bahnhof och Skanova att surna till och klaga hos Konkurrensverket.

I Stockholmskommunen Sundbyberg är tillgången på bredband via fiber bäst i Sverige och kommunen har toppat Svenska stadsnätsföreningens bredbandslista de senaste fem åren. Samtidigt är det kommunalt ägda stadsnätet är ett av ett fåtal större stadsnät i landet där operatörer inte kan köpa tillgång till svartfiber för att leverera egna tjänster, rapporterar nyhetsbrevet Telekomnyheterna som genomför en rundringning.

Detta fick nyligen Bahnhof och Skanova att surna till och lämna in ett klagomål till Konkurrensverket efter att Bahnhof varken tillåtits att hyra svartfiber eller dra in en egen fiberförbindelse till en fastighet som ägs av det kommunala fastighetsbolaget och där Sundbybergs Stadsnätsbolag och Sundb

ybergs Bredbands AB driver fibernätet respektive kommunikationsopertörsverksamhet. Bahnhof erbjöds bara att hyra en annan typ av förbindelse vilket inte var tillräckligt för den tjänst slutkunden efterfrågade, skriver Telekomnyhetern.

Skanovas informationschef menar att det är en principiellt viktig fråga och att det är därför de tillsammans med Banhof nu kräver att Konkurrensverket agerar mot kommunala aktörer som inte vill leverera svartfiber eller ge tillträde på annat sätt.

– Om det blir ett prejudikat att kommuner kan vägra leverera tjänster så är det väldigt olyckligt. Det drabbar ju framförallt slutkunderna, i detta fall Bahnhofs slutkund, som inte kan ta del av konkurrensen, säger hon till Telekomnyheterna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.