Nödsamtal via mobilen problematiskt

Ip-telefoni utmålas ofta ut som en säkerhetsrisk vid nödsamtal, men att inte SOS Alarm kan spåra mobiltelefoner är ett betydligt större problem. Post- och telestyrelsen önskar en ändring EG-direktiv för att samtliga kommunikationstjänster ska tvingas erbjuda nödsamtal.

Samtal från användare av mobiltelefoner kopplas idag till rätt alarmeringscentral, eftersom dirigeringen baseras på vilken basstation som mobilen har kontakt med. Samtalen kan dock inte lokaliseras.

I Sverige beräknas lokalisering av nödsamtal från mobiltelefoner kunna spara 120 liv per år. EU-kommissionen har rekommenderat samtliga medlemsländer att införa lokalisering av mobilsamtal. SOS Alarm och de svenska mobiloperatörerna har påbörjat arbetet, men för implementering under 2006 krävs det att staten skjuter till pengar till SOS Alarm.

Fler tjänster ska nå 112

Annars är det ip-telefoni som brukar utmålas som en säkerhetsrisk vid nödsamtal. Post- och telestyrelsens, PTS, rapport ”Utredning av ip-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112” är inget undantag. I dagsläget handlar det om ungefär en procent av de 3,8 miljoner samtalen till nödnumret 112 som har ip-telefoni som bas. Men antalet ip-baserade abonnemang ökar kraftig bland både konsumenter och företag.

PTS har föreslagit till regeringen att fler kommunikationstjänster ska tvingas erbjuda nödsamtal till 112 i framtiden. Myndigheten anser också att tjänsteleverantörer tydligt ska informera konsumenter om deras tjänster är begränsade vad gäller möjligheten till nödsamtal.

Krävs ändring av direktiv

En framtida skyldighet för kommunikationstjänster att erbjuda nödsamtal kräver en ändring i de EG-direktiv som ligger till grund för den svenska lagen om elektronisk kommunikation. Därför föreslår PTS att Sverige verkar för en sådan ändring. Tidigast år 2010 skulle ändringen kunna få genomslag i svensk lag.

PTS anser också att en skyldighet bara bör gälla de tjänster som är betydelsefulla för användarnas möjlighet att genomföra nödsamtal. Detta för att undvika att ställa alltför betungande krav på ny teknik.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.