Nokia Siemens forskning till IBM

Nokia Siemens Networks fortsätter med sin strategi att överlåta forskning och utveckling på betrodda affärspartners.
IBM tar nu över 235 anställda i Tyskland med ansvar för utvecklingen av nästa generation röst och multimedia applikationer.

När Nokia Siemens Networks nu över för delar av sin forskning och utveckling till IBM, så är det en del av en uttalad strategi.

– För att säkerställa att vår världsledande tekniska kapacitet och för att uppnå samordnings vinster mellan olika affärsområden, så har vi bestämt göra vår utvecklingsorganisation mer kostnadseffektiv, säger Jürgen Walter, chef för Service core and applikations hos Nokia Siemens Networks. Med dessa förändringar får vi en flexibilitet som behövs för att konkurrera framgångsrikt på marknaden.

Hela organisationen flyttas

Avtalet innebär att IBM tar över delar av forskning och utveckling inom: nästa generation röst och multimedia, media gateway, mobila internet uppkopplingar och voip för företag och konsumentledet. Sammanlagt får drygt 200 anställda IBM som arbetsgivare när hela utvecklingsgrupper i München och Berlin flyttas.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.