Nokia Siemens ser affärs- möjligheter i miljöteknik

Nokia Siemens Networks lanserar lösningar för att optimera energianvändningen i trådlösa nätverk. Upp till 70 procent lägre energiåtgång är målet och basstationer som ingår i koncepetet har precis sålts till den kinesiska operatören CMBJ.

Nokia Siemens har lyckats få ned energiåtgången i sina basstationer, idag ligger den på 800W respektive 500W för gsm- och wcdma-basstationer. Målet för det fortsatta utvecklingsarbetet är att man till 2010 ska komma ned till 650 respektive 300 W.

– Lösningar för energieffektivitet är bra grönt affärsförnuft. Vi kan minska miljöbelastningen samtidigt som vi genererar väsentliga besparingar för våra operatörskunder, säger Ari Lehtoranta, chef för radioenheten på Nokia Siemens.

Fyra delsteg

Huvudingredienserna i Nokia Siemens paket för energieffektivitet är att minska antalet basstationer som behövs genom att använda mjukvarubaserade lösningar för att öka räckvidden samtidigt som planeringen av nätverken ses som mer kritisk för att optimera var basstationer placeras.

Nokia Siemens Flexi-basstationer bidrar till smartare nätverk eftersom de kan placeras på platser som tidigare inte gått på grund av begränsningar för vikt och storlek på stationen.

Genom att öka temperaturen inne i existerande basstationerna till 40 grader istället för som idag 25, minskar man energiåtgången med trettio procent med minskad luftkonditioneringen.

Med Netact Service Quality Manager kan nätverken bevakas så att basstationerna delvis stängs ned under perioder då trafiken är mindre, exempelvis nattetid.

Besparingar för miljön

Sammanlagt räknar Nokia Siemens Networks att komponenterna i paketet för energieffektivitet kan minska energiåtgången med upp till 70 procent. För ett nätverk med femhundra basstationer skulle detta innebära att utsläppen av koldioxid kan minskas med 73 000 ton årligen, vilket motsvarar utsläppen från 21 000 bilar.

En av de operatörer som ser samma fördelar som Nokia Siemens är kinesiska CMBJ, som har tecknat kontrakt att installera Flexi-basstationer i sitt gsm-nätverk. Detta som ett led att som officiell leverantör av telekom till de olympiska spelen bidra till de gröna spelen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.