Nokia utökar mobila tjänster till företag

Nokia öppnar upp för oberoende mjukvarutvecklare att delta i utvecklingsarbetet av mobiltjänster till företag.

I samband med kapitalmarknadsmötet i Amsterdam presenterade Nokia bland annat en plan för att utöka och uppmuntra samarbete kring utveckling av företagsorienterade mobiltjänster.

– Nokia har skapat ett ekosystem där olika samarbetspartners kan mötas för att kompletta lösningar som svarar upp mot specifika utmaningar inom företagssegmentet. Genom att skapa kopplingar mellan företag som vi samarbetar med och genom att erbjuda incitament som främjar samarbetet, tror vi att vi skapar en drivkraft för fortsatt framtagning av mobila lösningar som ger företagsnytta och påverkar affärsverksamheten positivt, säger David Petts inom affärsområdet Enterprise Solutions på Nokia.

Utökat forum

För oberoende mjukvaruutvecklare öppnas Forum Nokia upp för utvecklare av mobila applikationer riktade mot företag, indelat i tre huvudstråk: röst, säkerhet och mobilitet.

Nokias satsning på ekosystem bygger på att ge operatörer ett mobilt mervärde att erbjuda sina kunder.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.