Nordisk Mobiltelefon riskerar att förlora licensen

Kammarrätten har beslutat att Post- och telestyrelsen ska göra en ny handläggning gällande licensen i 450-bandet. Nordisk Mobiltelefoni lämnade in sin handläggningsavgift för sent och borde inte fått vara med i auktionen. Nordisk Mobiltelefon har överklagat beslutet till Regeringsrätten.

Post- och telestyrelsen beslutade den 4 mars 2005 att ge Nordisk Mobiltelefon, NMT, tillstånd att bedriva mobiltelefoni i 450-bandet. Green Networks har i kammarrätten ansökt om resning med hänvisning till det faktum att NMT inte kom in med handläggningsavgiften i tid.

Den 11 april beviljade Kammarrätten ansökan och visade ärendet åter till PTS för ny handläggning. Kammarrätten motiverade beslutet med att NMTs handläggningsavgift kom PTS tillhanda efter ansökningstidens utgång och att de olägenheter som ett resningsbeslut kan medföra inte är en anledning till att göra en annan bedömning.

PTS borde inte ha upptagit NMTs ansökan till prövning, utan avvisat densamma och därför finns det synnerliga skäl för resning. Enligt uppgifter till Telekom idag har NMT har uttalat att en stämningsansökan gentemot PTS kan följa. NMT ska skicka ut ett pressmeddelande senare i eftermiddag. Mer information följer.

Regeringsrätten nästa

Catarina Wretman, avdelningschef för spektrumavdelningen på PTS, berättar att Nordisk Mobiltelefon har överklagat till Regeringsrätten och även begärt inhibition. Inhibition innebär att Kammarrättens beslut inte gäller i avvaktan på att Regeringsrätten fattar ett nytt. Ett beslut om inhibition brukar vanligen ske skyndsamt.

Enligt Kammarrätten har Nordea gjort fel som inte skickat vidare pengar till PTS konto i tid. PTS utreder just nu om myndigheten har möjlighet att överklaga.

– Vi anser att beslutet får helt orimliga konsekvenser för mobiltelefoni i glesbygd, eftersom en ny licensutdelning skulle kunna innebära förseningar av utbyggnaden. Det är inte rimligt att vi ska avisa en ansökan på grund av att vår bank gör fel, framhåller Catarina Wretman, som tillägger att myndigheten avvaktar Regeringsrättens beslut innan man går vidare i frågan.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.