Nordiska universiteten skaffar gemensamt moln

Molntjänster Ipnett har fått i uppdrag från Nordunet att bygga och driva en innovativ molntjänst för datalagring. Den blir tillgänglig för samtliga universitet och högskolor i Norden.

Nordiska universiteten skaffar gemensamt moln

– Tjänsten kommer att förändra sättet universiteten delar och lagrar information på i framtiden. Den gör det möjligt för universiteten att samarbeta över landsgränserna, samtidigt som deras data lagras och hanteras lokalt, säger Lars Glarborg, managing director på Ipnett.

Ipnett har tecknat avtalet med Nordunet som är ett samarbete mellan de nordiska ländernas olika infrastrukturnätverk för forskning och utbildning: Sunet i Sverige, Deic i Danmark, CSC / Funet i Finland), Rhnet på Island och Uninett i Norge.

– Ipnett presenterade en tjänst baserad på öppna standarder som mötte våra stränga krav på säkerhet och flexibilitet. Vi är imponerade av Ipnetts robusta och konkurrenskraftiga lösning och vi ser fram emot att erbjuda den till alla våra medlemmar. Sedan är det upp till varje land att besluta hur det ska använda tjänsten, säger Jørgen Quist, chief networking operating officer på Nordunet.

Enkel att använda

I praktiken innebär det att universiteten snabbt kan starta egna nätverk för olika projekt där de kan dela och lagra information medan projektet pågår. När ett projekt avslutas kan universiteten enkelt säga upp tjänsten. Virtuella maskiner, lagring, backup och arkivering hanteras lokalt i varje land vilket säkrar att universiteten följer nationella riktlinjer för integritet och datalagring.

Lösningen kommer att integreras med universitetens inloggningar och tillgång till övriga system vilket underlättar ytterligare för användarna.

Molnlösningen bygger på mjukvara från Openstack och nätverksutrustning från Juniper Contrail, som är baserad på sdn-teknik. Den bygger på icke-proprietära system och inkluderar även teknik från EMC, IBM, Redhat, Supermicro och det öppna ekosystemet Openstack Community.

Fakta

Lagrar för halv miljard

Ramavtalet mellan Ipnett och Nordunet gäller samtliga universitet och högskolor i de nordiska länderna och deras användare av it-resurser (studenter, personal och forskare): • cirka 160 universitet och högskolor • cirka 1,2 miljoner studenter, varav 357 000 i Sverige • cirka 150 000 anställda. Avtalet löper över 5 år. De nordiska universiteten köper i dag in serverutrymme och lagring för cirka 560 miljoner kronor per år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.