Nordiskt krav på tydliga prisuppgifter

Prisuppgifter i reklam för fast telefoni, mobil och internet är ofta svåra att bedöma. Därför går nu de nordiska konsumentombudsmännen ut med gemensamma krav på prisinformationen för att åstadkomma en förbättring på marknaden.

– Jag hoppas att vi hädanefter ska slippa svepande och oprecis marknadsföring av priser på teleområdet. Den som påstår sig vara billigast måste kunna visa det. Jämförelser ska göras på ett korrekt sätt så att konsumenterna kan lita på dem, säger KO, Karin Lindell.

För att ytterligare underlätta för konsumenterna på detta svåröverskådliga område kommer Konsumentverket även att arbeta fram en webbaserad prisjämförelse för mobilmarknaden och för internetabonnemang i samarbete med Post- och telestyrelsen. Målet är att webbtjänsten ska lanseras på www.konsumentverket.se före sommaren.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.