Norge-order till Netwise

Netwise dotterbolag i Norge har fått nya order från Arendal Kommun och Helse Vest. Båda köper Netwise hänvisningssystem, CMG, som ny telefonilösning. Ordervärdet för Netwise uppgår sammanlagt till drygt 3 miljoner kronor.

I lösningen som Arendal Kommun valt ingår programvaror för hänvisning, röstbrevlåda, talad hänvisning och e-kalender integration med Lotus Notes. Kommunen har även valt att installera Netwise telemangementsystem för trafikrapportering och debitering. Ordervärdet uppgår till cirka 1,6 miljoner kronor. Installationen sker i samband med att Arendal Kommun flyttar in i ett nytt rådhus. I nästa fas planeras för att utvidga systemet med automatisk telefonist för att ytterligare avlasta den nuvarande växeln. Affären omfattar 3 500 anknytning och 6 telefonistplatser. Systemintegratör för implementationen är Bravida.

I samarbete med Telenor väljer hälsovårdsföretaget Helse Vest Netwise hänvisningssystem med e-kalender integration med Microsoft Exchange för effektivisering av sin telefonilösning, samtidigt som man centraliserar sin telefonitjänst. Affären berör 15 000 anknytningar och omfattar 20 telefonistplatser. För Netwise har ordern ett värde på cirka 1,4 miljoner kronor.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.