Norge väljer väg för nytt blåljusnät

nätverk För att trygga tillgången till säker kommunikation i framtiden kommer Norge låta kommersiella operatörer stå för täckning och kärnnät medan staten äger teknikplattformen.

Norge väljer väg för nytt blåljusnät

Precis som vi i Sverige är på väg att få en ersättare till blåljusnätet Rakel, så har man i Norge skissat på en ny teknikplattform sedan en tid tillbaka. Norge använder sig i dag av en lösning som är baserad på Tetra-teknik, precis som Rakel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Både DSB, det norska direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap, och den nationella kommunikationsmyndigheten Nkom ställer sig nu bakom ett förslag, som också har genomgått en extern kvalitetsgranskning. Konceptet bygger på att den norska staten äger den tekniska plattformen medan kommersiella mobiloperatörer kommer att tillhandahålla kärnnätet och täckning.

– Beslutet är viktigt för att säkerställa ett bra nödnät där nationell kontroll och säkerhet är väl omhändertagen. Kombinationen av statligt ägande och köp från kommersiella mobiloperatörer utnyttjar båda sektorernas styrkor. Räddnings- och beredskapsaktörer som polis, sjukvård och brandförsvar är helt beroende av bra kommunikationslösningar i sitt arbete för att skydda liv och egendom, säger Elisabeth Aarsæther, chef för det norska direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap.

Dagens norska blåljusnät Nødnett fungerar fortfarande bra i dagsläget, men DSB:s rekommendation är att en ny teknikplattform ska vara redo att driftsättas omkring 2030.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.