Norsk operatör säljer massvis med ip-tv

Den norska bredbandsoperatören Lyse Tele lär i dagsläget vara Nordens mest framgångsrika bredbandstv-operatör genom att de har kommit längst i sin utrullning. Operatören har egna abonnenter men säljer även den kompletta lösningen till ett tiotal andra regionala bredbandsoperatörer, som i sin tur kan erbjuda sina abonnenter bredbandstv och interaktiva tjänster. Det totala antalet abonnenter ökar för närvarande med cirka 25 000 per år.

Svenska Linköpingbaserade Kreatel Communications samarbete med Lyse Tele går vidare. Ett förnyat avtal ger Kreatel fortsatt förtroende som leverantör av set-top-boxar till Lyses bredbandstv-lösning med en volym av ytterligare 45 000 boxar under den kommande tvåårsperioden. Det nya avtalet omfattar fyra olika boxmodeller: Kreatel IP-STB 1510, 1550, 1710 och 1750. För Lyse innebär det att de kan erbjuda nya videoformat och högupplöst tv, hdtv, som tillval för sina kunder.

Sedan 2002 har Kreatel levererat totalt 35 000 set-top-boxar till Lyse, av två generationer hårdvara. I och med de kommande leveranserna av Kreatels 1700-serie kommer Lyse att ha tre olika generationer i sin lösning, alla med olika chip men som kör samma mjukvara och tjänster.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.